Konenäkö ja dronet tulevat maatalouteen ennen robottitraktoreita

Traktoreiden ja puimureiden autonomisuus eli itsetoimivuus kehittyy koko ajan, mutta ainakin Työtehoseuran selvityksen mukaan autonomisten traktoreiden ja puimureiden tuloa saadaan odottaa vielä useita vuosia. Sen sijaan konenäköön perustuva täsmäkasvien suojelu, maaperäanturit ja valvontadronet ovat jo tulossa käyttöön.

Maataloustuotannossa käytettävän automaatiotekniikan tuotannon määrään suhteutettu hankintahinta laskee lähivuosina, arvioidaan Työtehoseuran asiantuntijakyselyssä.

Myös uusien automaatioratkaisujen olosuhteiden kestävyyden, tarkkuuden ja käytettävyyden paranevan sekä valikoiman odotetaan laajenevan. Tosin samaan aikaan kasvaa myös maatalouden riippuvuus toimivista sähkö- ja tietoliikenneyhteyksistä ja laadukkaasta huoltoverkostosta.

Asiantuntijoiden mielestä keskeisimmät hyödyt ja kannustimet automaatiotekniikan hyödyntämiselle maataloustuotannossa ovat sen tuoma työsäästöt ja -laadun parantuminen.

’’Automaatiotekniikka tarjoaa hyvät mahdollisuudet maamme maataloustuotannon kilpailukyvyn, työolosuhteiden ja työn tuottavuuden kehittämiseen’’, arvioi Työtehoseuran erikoistutkija Janne Karttunen.

Myös koko ruokaketju, aina alkutuotanto, elintarviketeollisuus, kauppa ja kuluttaja – hyötyy tuotannon laaduntarkkailun, tuotetiedon keruun ja tuotteiden jäljitettävyyden tehostumisesta.

Lisää: Tutkimusjulkaisu: Karttunen, J. 2019. Automaatiotekniikan nykytila ja tulevaisuudennäkymät maataloustuotannossa. TTS:n julkaisuja 438: 1–80 (LINKKI, pdf, 2 Mt)

TAUSTAA: Työtehoseuran asiantuntijakyselyn tulokset on julkaisusta TTS-julkaisuna. Selvitystyö perustuu Maatalouskoneiden tutkimussäätiön rahoittamaan tutkimukseen. Tutkimuksessa selvitettiin automaatiotekniikan käytön nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä maamme maataloustuotannossa.

Kuvituskuva: Yara (LINKKI, uutinen)