Unescolle uusi digiprofessori – Suomesta

Jyväskylän Informaatioteknologian tiedekunnan professori Pekka Neittaanmäki on nimitetty neljäksi vuodeksi digitaalisten alustojen UNESCO-professoriksi . Suomessa on hänen lisäksee kuusi muuta Unescon professuuria.

Jyväskylän yliopisto ja YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO ovat allekirjoittaneet sopimuksen uudesta yhteistyöhankkeesta. Siinä nelivuotisella UNESCO-professuurilla tuetaan maailmanlaajuista ja monitieteistä verkostoitumista digitaalisten alustojen tutkimiseksi ja hyödyntämiseksi.

Hankkeissa hyödynnetään suomalaisten kokemuksia alustojen kehittämisen ja tutkimuksen edelläkävijänä.

’’Tavoitteena on selvittää digitaalisten palvelualustojen soveltuvuutta kehittyvien maiden ympäristöihin. Sovellusalueita ovat mm. suomalainen koulutusjärjestelmä, terveydenhuoltojärjestelmä ja muut julkiset palvelut’’, kertoo tehtävään valittu professori Pekka Neittaanmäki toteaa.

Rahoitusta haetaan EU:lta ja kansainvälisiltä globaaleilta toimijoilta. Tutkimus- ja kehitystyö kohdistuu sekä teollistuneiden että nousevien talouksien haasteisiin.

Erityisinä kohdealueina ovat Afrikan maat, Pakistan ja Intia sekä muutamat Etelä-Amerikan maat. Tutkimuksen avulla myös Suomessa asuvat ulkomaalaiset opiskelijat pystyvät paneutumaan opinnäytetöissään siihen, kuinka suomalaisia hyviä käytänteitä ja teknologioita voitaisiin soveltaa heidän omissa kotimaissaan.

Kuva: Jyväskylän yliopisto

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2018