Digital Trust Finland -ohjelma käynnistyy

Digitaalisesta infrastruktuurista muodostuu uusi kriittinen infra, jossa turvallisuus ja luottamus ovat keskeisessä roolissa. Siksi Business Finlandin aloittaa uuden Digital Trust Finland -ohjelman. Alue on nousemassa aiempaa tärkeämmäksi liiketoimintamahdollisuudeksi, uhkakuvat ja niihin varautuminen mukaan lukien.

Business Finland arvioi, että pelkästään kyberturvamarkkinoiden kooksi arvioidaan 210 miljardia euroa vuoteen 2025 mennessä. Välilliset vaikutukset ovat huomattavasti suuremmat. Digitaalinen luottamus on kriittinen osa maailmantalouden kasvua. Samalla se toimii yhdistävänä tekijänä ja luottamuksen perustana yksilön, yritysten sekä yhteiskunnan tasolla.

’’Uuden ohjelmamme Digital Trust Finlandin avulla teemme Suomesta digitaaliseen luottamukseen perustuvan liiketoiminnan synonyymin. Digitaalinen luottamus toimialana tulisi ymmärtää laajasti: ala sisältää perinteisten kyberturvallisuustoimijoiden lisäksi oikeastaan kaikki informaatiobisneksen pelurit’’, arvioi Business Finlandin pääjohtaja Pekka Soini.

Ohjelma on tarkoitettu suomalaisille kriittisen kommunikaation yrityksille ja tietoturvayrityksille (ohjelmistot, laitteistot, palvelut), tutkimuslaitoksille, tietoturvaratkaisuja hyödyntäville tahoille, kuten suurille teollisille ja terveysalan yrityksille sekä Smart Finance- ja MyData-toimijoille.

Business Finlandin Digital Trust Finland -ohjelma tarjoaa innovaatiorahoituksen lisäksi kansainvälistymispalveluja ja vahvistaa ekosysteemejä Suomessa investoinneilla. Vuosina 2019-2023 toimiva ohjelma rahoittaa innovaatiohankkeita yhteensä 100 miljoonalla eurolla.

Business Finland panostaa laajemmin seuraavan viiden vuoden aikana Digital Trust-, New Space Economy-, Connected Intelligent Industries-, Smart Mobility- ja AI Business -ohjelmien kautta noin miljardi euroa digitalisaation mahdollisuuksiin. Business Finlandin osuus on noin 500 miljoonaa euroa.

Lisää: Digital Trrust Finland (LINKKI)

Kuvituskuva: Tekes

TAUSTAA: Digitaalinen maailma kehittyy kiihtyvällä vauhdilla mullistaen perinteisiä lähestymistapoja ja ratkaisumalleja. Yritysten ja yhteiskunnan on pystyttävä varautumaan perinteisten tietoturvauhkien lisäksi uudenlaisiin tietoturvahaasteisiin, joita ei ole vielä välttämättä edes tunnistettu.

Kvanttilaskenta on esimerkki nousevasta teknologiasta, joka tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia laskentakapasiteetillaan. Samalla se haastaa perinteiset salausalgoritmit ja tietoturvaratkaisut. Kvanttilaskentaan liittyy kuitenkin edelleen paljon epävarmuuksia sekä itse teknologian toteuttamiskelpoisuuden kuin toteutumisen aikataulunkin osalta.

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2018