Kunnossapitoon lisää robotteja

Euroopan komission Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa on käynnistetty uusi RIMA (Robotics for Inspection and Maintenance) -kiihdytysprojekti. Sen tavoitteena on yhdistää tutkimus- ja teollisuusorganisaatiot käyttämään robotiikkaa tarkastuksissa ja kunnossapidossa markkinoiden tarpeisiin.

Maailmanlaajuisesti tarkastus- ja kunnossapitotoimintojen taloudellisen markkina-arvon arvioidaan olevan 450 miljardia euroa. EU on tällä hetkellä aluen nopeasti kasvavan globaali johtaja, sillä yli puolet valmistajista on Euroopassa. Euroopassa on yli 50 prosenttia I&M-robotiikan tarjonnasta, mutta sen saattaminen markkinoille ja suuren potentiaalin sovelluksiin on haasteellista.

Nyt eurooppalainen kiihdytysohjelma RIMA:lle on avattu ensimmäisen avoin haku 8,1 miljoonan euron vapaalla omalla pääomarahoituksella pienille, keskisuurille ja hieman isommille yrityksille. Haussa valitaan 25 projektia kehittämään tarkastus- ja kunnossapitorobotiikkaa sovellusalueina vesi- ja jätevesi-infra, tiet, rautatiet ja kaupunki-infra, liikenne yleisemmin, ydinvoimateollisuus, öljy ja kaasu, energian tuotanto ja jakelu.

Kukin valittu konsortio voi saada jopa 300 000 euroa vapaata omaa pääomarahoitusta sekä liiketoiminnan kiihdytyspalveluita.  Hakemusaika on 19.12.2019 asti (LINKKI).

RIMA (Robotics for Inspection and Maintenance) on nelivuotinen projekti, jonka tarkoitus on tarjota 13 digitaalista innovaatiokeskittymää ja teollisuustoimijaa sisältävä verkosto tukemaan robotiikan käyttöönottoa.

Lisää: RIMA (LINKKI)