Suomi patentoi työllistävästi – muissa alueissa Eurooppaa hieman jäljessä

Patentoinnin vaikutus työllisyyteen on Suomessa hieman muuta Eurooppaa parempi, kertoo alan uusin selvitys. Suomessa tehdään kuitenkin vähemmän tavaramerkki- ja mallisuojauksia. Tekijänoikeuksissa Suomi luo suhteellisesti muita Euroopan maita enemmän tulosta. Raportista on myös lyhyempi suomenkielinen koosteosuus.

Suomen ttiedot perustuvat Euroopan unionin tavaramerkki- ja mallisuojaviraston (EUIPO) ja Euroopan patenttiviraston (EPO) tekemäänlaajaan  vertailuraporttiin, joka osoittaa Euroopalle kokonaisuudessan positiivista suuntaa IRP-oikeuksien hyödyntämisessä.

Selvitys  osoittaa esimerkiksi, että edellisen vuonna 2013 tehdyn edellisen tutkimuksen jälkeen runsaasti teollis- ja tekijänoikeuksia käyttävistä aloista on tullut entistä olennaisempia eurooppalaisten maiden bruttokansantuotteelle, työllisyydelle ja kaupalle.

Suomessa immateriaalioikeusvaltaisten toimialojen vaikutus on suoraan 27,9 prosenttia kun Euroopassa kaikista työpaikoista vaikutus on 29,2 prosenttia. Suomessa se tarkoittaa yhteensä 664 145 työpaikkaa.  Tavaramerkkien osuus on 20,5 prosenttia ja mallisuojan 12,5 prosenttia kun Euroopan osuus on hieman korkeampi 21,7 ja 14,2 prosenttia.

Patenteissa Suomen työllistävä vaikutus on 11,7 prosenttia ja tekijänoikeuksien 6,8 prosenttia.  Euroopassa samat luvut ovat 10,9 ja 5,5 prosenttia. Kaikkiaan IRP-toimialojen vaikutus  bruttokansantuotteeseen on Suomessa 45 prosenttia ja Euroopassa keskimäärin 44,8 prosenttia.

 

Vuonna 2013 tehdystä ensimmäisestä yhteisestä tutkimuksesta kävi ilmi, että vuosina 2008–2010 teollis- ja tekijänoikeuksia paljon käyttävien alojen osuus EU:n taloudellisesta tuotoksesta oli 39 prosenttia ja työllisyydestä 26 prosenttia, mikä todistaa selkeästi henkisen omaisuuden arvon Euroopan taloudelle.

Tutkimus toistettiin 2016, jolloin se koski vuosia 2011–2013. Tutkimuksesta kävi ilmi, että Euroopan suurta osaa ravistelleen finanssikriisin ja taantuman aikaankin teollis- ja tekijänoikeuksia paljon käyttävillä aloilla selvittiin vaikeista olosuhteista muuta taloutta paremmin.

Uudessa selvityksessä on uudistettu tietokantavertailu, jossa määritetään teollis- ja tekijänoikeuksia paljon käyttävät alat- Näin asianomaisista aloista on saatu ajan tasalla oleva luettelo.

Raportissa otetaan huomioon myös se, mihin päätöksentekijät ovat kohdistaneet huomionsa Euroopassa ja sen ulkopuolella. Mukana on myös erityinen luku ilmastonmuutoksen lieventämistekniikoiden ja neljättä teollista vallankumousta edistävien tietoteknisten alojen taloudellisesta merkityksestä. Tässä raportissa on myös tietoa Islannista, Norjasta ja Sveitsistä EU:n jäsenvaltioita koskevien tietojen lisäksi.

LISÄÄ:  Intellectual property rights intensive industries and economic performance in the European Union -raportti (LINKKI, pdf), suomenkielinen lyhennelmä (LINKKI, word).