Tekoälyn eettisyyteen oma tutkimushanke

Tekoälyn käytöllä tavoitellaan positiivisia vaikutuksia, mutta samalla laajentuva käyttö voi aiheuttaa huolta sosiaalisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista. Nyt tekoälyn eettisiä ratkaisuja ja työkaluja kehitetään Suomen Akatemian rahoittamassa ETAIROS-hankkeessa.

Uudessa ETAIROS (Ethical AI for the Governance of the Society) -hankkeessa ovat mukana Tampereen, Helsingin, Turun ja Jyväskylän yliopistot, VTT ja 4FRONT.

Uudessa hankkeessa tutkitaan tekoälyn soveltamista ja etsii tapoja huomioida eettiset ky

Tekoäly on jo  esillä lähes päivittäin. Kuvan Espoossa synnytetty tekoälyrekka kiersi elo-syyskuuna jakamassa AI-tietämystä pelillisin keinoin. Lisää (LINKKI)

symykset tekoälyn kehittämisessä ja käytössä yhteiskunnan ohjauksen näkökulmasta. Tutkimuksen kautta pyritään tunnistamaan tekoälyjärjestelmien eettiset ongelmat jo sovellusten suunnitteluvaiheessa.

Lisäksi hankkeessa kehitetään suunnittelumenetelmiä, joiden avulla eettiset ongelmat olisivat vältettävissä. Hankkeessa paneudutaan tekoälyä koskevaan yhteiskunnalliseen ohjaukseen ja sääntelyyn, sekä etsitään käytännön ratkaisuja eri teema-alueilla kuten sosiaali- ja terveyspalveluissa, turvallisuusalalla sekä autonomisten järjestelmien kentällä.

Ainutlaatuisen hankkeesta tekee sen monialaisuus. Mukana on tutkijoita tietojenkäsittelyn, filosofian (sosiaalietiikan), tilastotieteen (koneoppimisen), oikeustieteen, kognitiotieteen, hallintotieteen ja yhteiskuntatieteen aloilta.

Hankkeessa tehdään myös tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien välillä. Hankkeen yhteistyökumppaneina on julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita. Lokakuun alussa järjestetty käynnistyskokous kokosi yhteen lähes 50 osallistujaa.

Elokuussa käynnistyneen tutkimushankkeen ensimmäinen vaihe jatkuu vuoteen 2022 asti.

Kuvituskuva: Ricoh, Tekoäly voi auttaa parantamaan työpaikkoja (LINKKI)