Mikro-ohjaimiin lisää suoritinytimiä – myös älysormukseen

Sulautetun elektroniikan ohjainpiireihin pakataan yhä enemmän toimintoja ja suoritinytimiä. Ne tarjoavat Oura-älysormuksen Cypress-ohjaimen tapaan uudenlaisia mahdollisuuksia toteuttaa älykkäitä laiteratkaisuja. Lisää moniydinpiireistä voit lukea Uusiteknologia-lehden verkossa julkaistusta sähköisestä näköispainoksesta – täysin veloituksetta!

PC-suorittimissa sekä Intel että AMD tarjoavat moniydinpiirejä, esimerkiksi Intelin Core i9-9980XE sisältää 18 ydintä. AMD panee tästä paremmaksi Ryzen Threadripper 2990WX-piirillä, jossa on peräti 32 ydintä. Grafiikkaprosessorit ovat luku sinänsä, niissä on aina hyvin monta ydintä, esimerkiksi nVidian Geforce 10-perheessä voi olla jopa 4000 ydintä yhdellä sirulla.

Lue lisää moniytimisistä ohjainpiireistä lokakuun Uusiteknologia-lehden sähköisestä näköispainoksesta – Lehti on luettavissa verkosta veloituksetta! (LINKKI)

Sulautettujen laitteiden ohjainpiireissä on kuitenkin aiemmin tarjolla varsin vähän monen ytimen ratkaisuja, mutta viime vuosina tarjonta on merkittävästi lisääntynyt ja monipuolistunut varsinkin Cypressin lisäksi esimerkiksi NXP:n ja STMicroelectronicsin toimesta.

Nykyään lähes kaikilla mikro-ohjainten valmistajilla on tarjolla omat versionsa. Näin on varsinkin ARM-ytimiä lisensoineilla valmistajilla, mutta eräät yritykset kuten Maxim ja Microchip ovat kehittäneet omiakin ratkaisuja.

Valtaosa usean ytimen mikro-ohjaimista ovat heterogeenisia moniprosessorijärjestelmiä, joissa kaikki ytimet eivät ole keskenään samanlaisia.  Mainitussa ryhmässä voidaan omaksi aliryhmäkseen luokitella hybridiratkaisut, joissa samalle sirulle on laitettu ARM Cortex-A-sarjan ”sovellusprosessoreita” (englanniksi Application Processor) ja varsinaisia mikro-ohjainytimiä eli ARM

Lokakuun Uusiteknologia-lehden numerossa kuusi kaksi tai useamman suoritinytimen ohjainpiiriä. Mukana ovat Cypress PSOC 6, Maxim MAXQ3108, Microchipin dsPIC33CH128MP508, NXP SAC57D54H, STMicroelectronics STM32MP157C ja huippuna 25 suoritinydintä sisältävä Socionext SynQuacer SC2A11

Lisää: Uusiteknologia-lehden 2/2019 artikkelista (LINKKI) ja linkit esiteltyjen piirien tuotesivuihin (LINKKI).

Kuva: Suomalaisessa Ouran älysormuksessa hyödynnetään Cypressin kaksiytimistä PSoC6 BLE-piiriä, joka tarjoaa Cortex-ytimien lisäksi  myös Bluetooth-yhteydet.

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2019/