Maailman radioviestintäkonferenssi WRC2019 – näistä päätetään!

Maailman tärkein radioviestintäkonferenssi WRC käynnistyy tänään Egyptin Sharm el-Sheikhissä. Tapahtumassa päätetään tulevaisuuden radiotaajuuksien käytöstä. Tavoitteena on tehostaa radiotaajuuksien käyttöä ja mahdollistaa uudenlaisia palveluita.

Suomi on mukana tekemässä World Radiocommunication Conferencessa päätöksiä, jotka vaikuttavat 5G:n ja tulevaisuuden viestintäpalveluihin sekä kehitteillä0 olevien tietoliikenneratkaisujen kuten 6G-verkkoihin.

Uusia tarpeita luovat muun muassa älyliikennejärjestelmät, etätyö ja -opiskelu, älyterveydenhuolto sekä automaatio vievät kohti kestävän kehityksen tavoitteita. Ympäristön ja ilmastonmuutosten seurannassa satelliittiliikenne tarjoaa uusia mahdollisuuksia.

Kaikkeen tähän tarvitaan radiotaajuuksia. Siksi Suomen tavoite onkin palveluiden kehitys, yritys- ja tutkimustoiminnan kasvu.

”Suomen tavoitteena konferenssin neuvotteluissa on hakea uusia taajuusalueita 5G-teknologian käyttöön. Lisäkapasiteetilla ja laajakaistan kasvulla mahdollistamme uudet palvelut ja uuden liiketoiminnan”, sanoo liikenne- ja viestintäpolitiikan korkean tason edustaja Mikael Nyberg liikenne- ja viestintäministeriöstä. Nyberg johtaa Suomen delegaatiota.

Tavoitteena on saada lisää taajuuskaistaa satelliittijärjestelmien käyttöön, jotta avaruustoiminnan edellytykset paranevat Suomessa ja voi syntyä uudenlaista yritystoimintaa. Lisäksi halutaan tukea suomalaisten satelliittitoimijoiden toimintaa sekä alan tutkimusta Suomessa.

’’Uusi teknologia toimii myös pohjana älykaupunkien ja -terveydenhoidon palveluille”, visioi Traficomin pääjohtaja Kirsi Karlamaa. ”Lisäksi tulevaisuuden liikennejärjestelmä sekä liikenteen automaatio maalla, merellä ja ilmassa tarvitsevat nopeita, luotettavia ja toimintavarmoja viestintäyhteyksiä.”

Konferenssissa neuvotellaan myös langattomien lähiverkkojen käyttöedellytyksien parantamisesta 5‒6 gigahertsin taajuuksilla. Tavoitteena on saada nykyistä nopeampia ja laadukkaampia yhteyksiä esimerkiksi koteihin ja työpaikoille.

Lisäksi tavoitteena on ilma-alusten seurantajärjestelmien parantaminen niin, että hätätilanteiden pelastustoimenpiteet nopeutuvat. Merenkulun turvallisuutta puolestaan parannetaan laajentamalla alusten tunnistejärjestelmää myös muihin kohteisiin, jotta muun muassa pinnan alla olevat esineet havaitaan nykyistä paremmin.

Suomen asioita konferenssissa ajavat liikenne- ja viestintäministeriön sekä liikenne- ja viestintävirasto Traficomin asiantuntijat. Mukana on myös Puolustusvoimien, Nokia Networksin, Digitan, Ylen, Telian ja Suomen Radioamatööriliiton edustajia.

Radioviestintäkonferenssin asialistalla on muun muassa

  • Radioviestinnän sääntelyn muokkaaminen edistämään nopeaa tieto- ja viestintäteknologian kehitystä. Tämä tarjoaa uusia mahdollisuuksia langattomille palveluille, mukaan lukien merenkulku ja ilmailu sekä radiotaajuuksien tieteellinen käyttö liittyen ympäristöön, ilmatieteeseen, ilmastoon ja katastrofeihin varautumiseen.
  • Satelliittien ratapaikkojen ja niihin liittyvien radiotaajuusresurssien hallinnointi, muun muassa Suomessakin nopeasti kasvavan piensatelliittitoiminnan edistämiseksi ja toisaalta kokonaan uudentyyppisen satelliittiliiketoiminnan tueksi.
  • 5G-mobiiliteknologian verkkoihin, laitteisiin sekä palveluihin liittyvät taajuusasiat.
  • Seuraavan radioviestintäkonferenssin (WRC-23) asialistan valmistelu, jossa mukana muun muassa 470‒960 MHz taajuusalueen tuleva käyttö.

TAUSTAA:  Kolmen tai neljän vuoden välein järjestettävä maailman radioviestintäkonferenssi World Radio Conference (WRC) on tänä vuonna Egyptissä 28.10.–22.11.2019. Tapahtumaan osallistuu lähes 3500 eri delegaatioiden jäsentä yli 190 maasta. Lisäksi kokouksen päätöksiä seuraa lähes 300 kansainvälisten organisaatioiden, laitevalmistajien, verkko-operaattoreiden sekä teollisuuden edustajaa eri maista. Tapahtuman järjestää kansainvälinen televiestintäliitto (ITU, International Telecommunication Union).

Lisää: World Radio Conference ERC2019 (LINKKI) ja aiemmat WRC-kokousten antia Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI)

Kuva: Digita

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2019/