Autojen tekniset toimintatiedot laajempaan käyttöön

Vakuutusalan eurooppalainen yhdistys Insurance Europe on allekirjoittanut lukuisten eurooppalaisten autoalan järjestöjen kanssa vetoomuksen ajoneuvojen tuottaman tiedon avaamisesta tulevaisuudessa kaikkien alan toimijoiden käyttöön.

Tulevaisuudessa autoista saadaan entistä enemmän toiminnallista ja teknistä dataa. Ne tuottavat tietoa esimerkiksi ajoneuvon toiminnasta kuten valojen ja jarrujen häiriöistä, matkamittarin lukemasta, järjestelmien toiminnasta nestetasoista rengaspaineisiin sekä ajotiedoista ja ajotavasta.

Tällä hetkellä ajoneuvoista kertyvä data on autovalmistajien hallussa. Vetoomuksessa mainitaan, että tietojen laajempi hyödyntäminen turvaisi kuluttajien valinnanvapauden, vahvistaisi kilpailua ja mahdollistaisi innovaatioita.

”Ajoneuvojen välittämän tiedon määrä on huomattavan suuri ja siitä käytetään tällä hetkellä vasta murto-osa ja viiveellä. Ajoneuvoihin on myös mahdollista välittää informaatiota huomattavasti nykyistä enemmän”, Liikennevakuutuskeskuksen johtaja Janne Jumppanen sanoo.

Eurooppalaisjärjestöjen vetoomuksessa vaaditaan Euroopan Komissiota takaamaan datan saatavuus lainsäädännöllä. Ajoneuvojen tuottaman tiedon hyödyntämiseen liittyvän lainsäädännön tarpeellisuudesta käydään nykyisin keskustelua koko Euroopassa.

Liikennevakuutuskeskus, vakuutusala ja Finanssiala ry näkevät jaetun tiedon mahdollistavan monia asioita.

”Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa esimerkiksi uudenlaisen, ajoneuvotietoihin perustuvan tutkimuksen kautta. Lisäksi liikennevakuutuksen hinnoittelua voidaan kohdentaa aiempaa tarkemmin ja tuodauusia palveluja autonkäyttäjien ulottuville”, Jumppanen luettelee.

Samoilla linjoilla on lakimies Amanda Aalto Finanssiala ry:stä. ”Ajoneuvodataa voisi käyttää esimerkiksi onnettomuuksien syiden kartoittamiseen ja järjestelmien kehittämiseen”, hän toteaa.

Kuvituskuva: Here

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta