Tietoturvayritys osti IoT-osaamista

Yhdysvaltalainen tietoturvayritys Check Point ostaa israelilaisen startup-yritys Cymplifyn. Tel Avivissa toimiva yritys kehittää IoT-tietoturvateknologiaa, joka suojaa laitteet edistyneimmiltäkin kyberhyökkäyksiltä. Yrityksen tekniikka integroidaan Check Pointin Infinity-arkkitehtuuriin.

IoT-laitteiden luontaiset turvallisuusheikkoudet ja laitteiden yleistyminen kuluttaja-, yritys-, teollisuus- ja terveydenhuoltokäytössä ovat luoneet tietoturvan sokean pisteen, jota kyberrikolliset hyödyntävät monin eri tavoin.

”Uusimmat kyberhyökkäykset hyödyntävät myös uusia, kehittyviä alustoja, kuten IoT-laitteita, jotka näin ollen tarvitsevat entistä paremman kybersuojauksen. Liittämällä Cymplifyn osaksi Infinity-arkkitehtuuriamme vahvistamme kykyämme vähentää asiakkaidemme altistusta IoT:n tietoturvariskeille.”, sanoi Check Pointin tuotejohtoon kuuluva Dorit Dor.

Uuden teknologian avulla on nyt mahdollista suojata olemassa oleva valvontakamera, älytelevisio, hissin ohjauslaite tai lääkinnällinen laite, kuten infuusiopumppu, nopeasti myös edistyneiltä nollapäivähyökkäyksiltä. Niiden toimintaa pyritään jo manipuloimaan ja kriittisen infrastruktuurin tuotantolaitosten toimintaa häiritsemään.