Virve-verkolle toimilupa vuoteen 2033 asti

Valtio-omisteinen Suomen Turvallisuusverkko vastaa Virve-viranomaisverkosta myös ensi vuoden alusta vuoden 2033 loppuun. Taajuusalueet ovat 380–386 megahertsiä ja 390–396 megahertsiä. Toimilupa kattaa koko Suomen mukaan lukien Ahvenanmaan maakunnan.

Nykyinen voimassa oleva verkkotoimilupa päättyy vuoden 2019 lopussa, mutta uuden päätöksen mukaisesti toimilupa jatkuu samoissa käsissä.  Uusi luvanomistaja Suomen turvallisuusverkko Oy on Suomen Erillisverkot -konsernin tytäryhtiö, johon viime helmikuussa  liitettiin erillisverkojen toinen tytäryhtiö Virveverkko Oy.

Suomen Erillisverkot on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslia. Uusi Valtioneuvoston toimilupa on voimassa 1.1.2020-31.12.2033.

Vuosi sitten tehdyllä lakimuutoksella mahdollistettiin kaupallisten teleyritysten matkaviestinverkkoja hyödyntävä laajakaistainen matkaviestinpalvelu, jolla korvataan tulevaisuudessa nykyinen viranomaisradioverkkoon perustuva kapeakaistainen viranomaisviestintäpalvelu.

Nyt myönnettävällä verkkotoimiluvalla ei ole vaikutusta laajakaistaisen viranomaisviestinnän palveluratkaisun käyttöönottoon, sillä aluksi nykyinen Virve ja uusi laajakaistainen Virve toimivat rinnakkain.

Virve-verkkoa hyödyntävät pelastustoimi, poliisitoimi, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Tulli, sosiaali- ja terveystoimi, eri ministeriöt sekä muut valtion ja kuntien turvallisuudesta ja toimivuudesta vastaavat tahot.

Päivitetty