Liikenne- ja viestintävirasto jakautuu osaamisalueisiin

Digiyhteyksien ja kyberturvan lisäksi Traficom organisoituu ensi vuoden alusta uusiin autoilijoiden ja liikennejärjestelmien osaamisalueisiin. Lisäksi uusia vaikuttavuusverkostoja tulevat olemaan tulevaisuuden liikenne sekä kestävä ja puhdas ympäristö.

Traficomin organisaatioon tulee kaksi liikenteen osaamisaluetta, joita ovat autoilijan palvelut osaamisalue, ylijohtajanaan Olli Lindroos sekä liikennejärjestelmien palvelut, jonka ylijohtajana on Jarkko Saarimäki. Saarimäen alueensa on merenkulku, veneily, merikartoitus, raideliikenne, tieinfra, logistiikka ja ilmailu.

Matkaviestin- ja radioverkkoihin, toimiviin yhteyksiin, markkinakehitykseen sekä talous- ja markkinatietoon liittyviä tehtäviä hoitaa digitaaliset yhteydet osaamisalue, jonka ylijohtaja toimii Kati Heikkinen. Lisäksi Kybertuvallisuuskeskus osaamisalueen ylijohtajana toimii Kalle Luukkainen (määräaikainen 2.1.-31.12.2020).

Vuoden 2020 alussa Traficom käynnistää kaksi vaikuttavuusverkostoa, joita ovat tulevaisuuden toimiva liikenne -verkosto, johtajanaan Asta Tuominen sekä kestävä ja puhdas ympäristö -verkosto, johtaja Jarno Ilme. Kaikkien osaamisalueiden ylijohtajat ja verkostojen johtajat ovat pääjohtaja Kirsi Karlamaan lisäksi Traficomin johtoryhmän jäseniä.

Nykyisissä tehtävissään ja viraston johtoryhmän jäseninä jatkavat strategiasta ja ohjauksesta vastaava johtaja Petra Ruotsalainen, turvallisuusjohtaja Jari Ylitalo, hallintojohtaja Jarkko Hallikainen, vt. tietohallintojohtaja Ari-Pekka Neuvonen ja viestintäjohtaja Leena Majamäki.

TAUSTAA: Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Viestintävirasto sekä tietyt osat Liikennevirastosta yhdistyivät vuoden 2019 alussa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiksi.