Suomalaiskeksintö korvaa supermikroskoopit?

Suomessa kehitetyn uudenlaisen nanopinnoitteen avulla tavallisilla lääketieteelliset mikroskoopeila voidaan saavuttavat vastaavatarkkuus kuin 3-4 nanometrin erotuskykyyn pystyvillä supermikroskoopeilla. Tällä on merkitystä esimerkiksi laajoihin epidemioihin liittyvässä diagnostiikassa.

Suomalainen Xfold Imagingin uudenlainen lasi-nanopinnoite muuttaa lääketieteellisen tutkimuksen ja diagnostiikan kenttää merkittävästi. Pinnoite vähentää mikroskooppitutkimuksessa tarvittavaa valotehoa merkittävästi, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi solututkimusta voidaan tehdä aiempaa kattavammin.

’’Photo bleaching -efektin nimellä tunnettu ilmiö johtuu siitä, että mikroskooppien tarvitsema suuri valoteho vie soluilta energiaa, käytännössä tappaen tutkittavat solut noin 20-60 mikroskooppikuvan ottamisen jälkeen’’, kertoo Xfold Imagingnin toimitusjohtaja Timo Jäntti.

Yrityksen pinnoitteella efekti poistuu Jäntin mukaan kokonaan. ’’Ensimmäistä kertaa tieteen historiassa voimme siis seurata soluja mikroskoopilla niin tiheällä kuvantamisvälillä ja käytännössä niin kauan kuin haluamme’’, Jäntti sanoo.

Pinnoitteen ominaisuuksiin kuuluu lisäksi, että sen ansiosta näytesolut kasvavat nopeammin, tämä lyhentää esimerkiksi syöpä- tai kolesteroli-tutkimuksessa diagnoosiin tarvittavaa aikaa.

Pinnoitteella käsitellyt näytelasit käytännössä muuttavat tavalliset laboratoriomikroskoopit korkean erotuskyvyn supermikroskoopeiksi. Tällä on merkitystä esimerkiksi laajoihin epidemioihin liittyvässä diagnostiikassa.

’’Miljoonia maksavia supermikroskooppeja on maailmassa suhteellisen vähän. Sen sijaan tavallisia laboratoriomikroskooppeja on runsaasti ja esimerkiksi kehitysmaissa laajojen epidemioiden näytteiden tutkiminen on ollut aiemmin pullonkaulana reagoinnissa’’, Jäntti sanoo.

Xfold Imaging on päässyt jopa 400-kertaiseen kuvanlaadun parantamiseen.

TAUSTAA: Xfold Imagingnin ratkaisu on jo pilottivaiheen käytössä Aalto-yliopiston lisäksi esimerkiksi Stanfordin, Bostonin, Okinawan ja Ghentin yliopistoissa sekä Helsingin, Oulun ja Tampereen yliopistoissa. Vuonna 2018 perustettu yhtiö etsii sijoittajia sekä koneäly- että diagnostiikkakumppaneita viemään innovaatiota kaupallisiin volyymisovelluksiin. Perustajat toimivat tutkijoina Aalto Yliopistossa ja Helsingin yliopistossa. Lisää: Xfold Imaging (LINKKI).