Helsinki testasi IoE-alustoja ilmanlaadun mittaukseen

Helsinki kokeili Antwerpenin ja Kööpenhaminan kanssa  kolmen vuoden ajan for Cities -hankkeessa “kaiken internet” eli Internet of everything (IoE) -ratkaisujen soveltamista. Karsintojen perusteella kaupungit valitsivat kolme räätälöityä IoE-alustaa: Snap4City, Onesait Platform sekä Digital Enabler. Koordinaattorina toimi Forum Virium Helsinki.

Kaupunkien tavoitteena oli selvittää erilaisten alustojen mahdollisuuksia kaupunkidatan kokoamiseen sekä hankkia oppia, miten tehdä yhteisiä hankintoja esikaupallisen hankinnan menetelmällä.  Valmiita ratkaisuja ei ollut valmiina markkinoilla, vaan ratkaisujen tarjoajat kehittivät prototyyppejään hankkeen edetessä.

Hanke tarjosi kaupungeille mahdollisuuden testata erilaisia vaihtoehtoja tarjokkaiden joukosta ja edistää innovaatioiden kehittämistä tarpeidensa suuntaan. Helsinki sai näin arvokasta kokemusta esikaupallisen hankinnan (Pre-commercial procurement, PCP) soveltamisesta kaupunkistrategiassa.

Select for cities -hanke vahvisti Helsingin kaupungin kokemuksia. Hankkeen tuloksena kaupunkien käyttöön saamat alustaratkaisut soveltuvat hyvin avoimen datan kokoamiseen ja hyödyntämiseen. Helsinki tunnetaan maailmalla avoimen datan eli vapaasti julkiseen käyttöön avatun datan edelläkävijäkaupunkina.

’’Select for Cities -hanke lisäsi ymmärrystä IoT-alustoista ja EU:n esikaupallisesta hankintamallista, joka mahdollistaa myös pienempien yritysten osallistumisen kaupunkien järjestämiin hankintoihin”, toteaa Helsingin kaupungin digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama.

Jokainen kilpailun vaihe toi lisäarvoa mukana oleville yrityksille tuotekehityksen, näkyvyyden ja oppimisen muodossa. Helsingin, Antwerpenin ja Kööpenhaminan budjetti hankinnalle oli yhteensä 3,9 miljoonaa euroa. Hankkeen rahoittajana toimi EU:n horisontti 2020 -ohjelma.

Helsingin kaupungin Forum Virium Helsinki koordinoi hanketta ja vastasi kaupunkien välisestä yhteistyöstä sekä alustojen testaamisesta Helsingissä. Kokeilu toteutettiin Helsingin Jätkäsaaressa, jonka asukkaita rekrytoitiin testikäyttäjiksi. Työ jatkuu myös AI4Cities ja FABULOS-hankkeissa, täysin uusilla toimialoilla.

Kuva: Hankkeessa kerättiin kerrostalojen parvekkeilla ilmanlaatutietoa Vaisalan mittauslaitteilla. Kaupungin omaa avointa että jätkäsaarelaisten mittaamaa ilmanlaatudataa testattiin Select for Cities-hankkeen alustoilla.

Lisää: Aiempi uutinen Helsingin ilmanlaadunmittauksista (LINKKI) Uusiteknologia.fi:ssä