Akkuteollisuudelle oma kierrätyskeskus

Teollisuustoimijat Fortum, BASF ja Nornickel ovat alustavasti sopineet sähköajoneuvomarkkinoita palvelevan akkujen kierrätysklusterin rakentumisesta Harjavaltaan. Järjestely mahdollistaisi käytetyistä sähkö-akuista saatavien kriittisten metallien suljetun kierron ja uudelleenkäytön.

Osapuolet pyrkivät edistämään vastuullisesti tuotettujen kierrätettyjen raaka-aineiden tuotantoa ja käyttöä akkumarkkinoilla. Kierrätettävistä akuista peräisin olevien metallien käyttö akkumateriaalina vähentää merkittävästi sähköajoneuvotuotannon CO2-päästöjä.

”Litiumioniakuissa käytettävien arvometallien kierrätys vähentää sähköautojen akkujen ympäristövaikutusta, koska pystymme kierrättämään kobolttia, nikkeliä ja muita kriittisiä metalleja aiempaa reilusti kattavammin’’, kertoo Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan kehitysjohtaja Tero Holländer.

Hänen mukaansa Fortum pystyy lisäämään litiumioniakkujen sisältämien arvokkaiden materiaalien talteenottoastetta 50 prosentista vähintään 80 prosenttiin. Siinä auttaa yrityksen ostama Crisolteqin, joka on erikoistunut alhaisen CO2-tason hydrometallurgiseen prosessointiin.

Saksalaisen BASF:n tarkoituksena on hyödyntää yhteistyöyritysten tuottamia kierrätysmateriaaleja Harjavallan akkumetalleja tuottavassa laitoksessaan.

”Akkumateriaalien ja kierrätyksen yhdistäminen mahdollistaa materiaalien suljetun kierron”, sanoo Basfin akkujen arvometalleista ja kierrätyksestä vastaava Tim Ingle.

”Modernin kierrätyslaitoksen sijainti Nornickelin Harjavallan läheisyydessä vahvistaisi entisestään asemaamme yhtenä maailman vastuullisimmista nikkelijalostamoista. Asetelma on ihanteellinen kahden tärkeimmän litiumioniakuissa käytettävän metallin kestävää kierrätystä ajatellen”, kertoo Nornickelin Harjavallan toimitusjohtaja Joni Hautojärvi.