Fotoniikan dignostiikkalaitteille pilottilinja

VTT kehittää pilottilinjaa fotoniikkaan perustuville diagnostiikkalaitteille, joita voidaan hyödyntää sekä sairaaloissa että kotisairaanhoidossa. EU on myöntänyt hankkeelle 15 miljoonan euron rahoituksen. Painetun elektroniikan tuotantolaitteita voidaan soveltaa kehityksessä.

Pilottilinja keskittyy kolmeen sovellusalueeseen, joiden avulla voidaan osoittaa ratkaisun toimivuus. Sovellusalueiksi on valittu sairaalaympäristöön suunnatut laitteet, kotisairaanhoidon laitteet sekä kemiallisen diagnostiikan laitteet.

’’Medphab-pilottilinjan tarkoitus on nopeuttaa fotoniikkaan perustuvien diagnostiikka- ja hoitolaitteiden kaupallistamista ja pienentää tutkimuksen ja kehityksen kustannuksia. Pilottilinja tuo alan laajan erityisosaamisen helposti pk-yritysten ja eurooppalaisen teollisuuden saataville’’, kertoo hanketta koordinoiva, VTT:n painetun älyn tutkimusprofessori Jussi Hiltunen.

Pilottituotantolinjaa kehitetään konsortiossa, jossa on mukana tutkimuslaitoksia ja yrityksiä eri puolilta Eurooppaa. Mukanaon myös  kaksi suomalaisyritystä: Polar vastaa tutkittavien ratkaisujen tuotevaatimuksista ja laadunmäärityksestä. ScreenTec tuotarvittavat sertifikaatit lääketieteen teknologian valmistamiseen.

’’Hanke tukee Screentecin tuotanto-osaamiskehitystä useammalle tuoteryhmälle, erityisesti optiikkaan perustuvien mittausjärjestelmien valmistuksessa ja integroinnissa mekaniikkaan’’, sanoo Screentecin toimitusjohtaja Antti Tauriainen.

Suomen Akatemia tukee pilottilinjan kehittämistä kansallisten infrastruktuurihankkeiden kautta. ”Printed intelligence infrastructure” PII-projektissa käytteenotettavia laitteita hyödynnetään pilottilinjojen toiminnassa yhdistäen perus- ja sovellettua tutkimusta diagnostiikan alueella. PII-hankkeessa VTT:n lisäksi ovat mukana myös Tampereen ja Oulun yliopistot.

Fotoniikasta apua monelle alueelle

Fotoniikan merkitys tämän päivän yhteiskunnassa on kasvanut, ja valoon perustuvat teknologiset sovellukset ovat läsnä kaikkialla: esimerkiksi tietoliikenteessä, biolääketieteissä, energia- ja ympäristötekniikassa, valmistustekniikassa ja kuluttajatuotteissa.Suomessa fotoniikan tärkeys on ymmärretty ja Suomen Akatemian fotoniikan lippulaivahanke PREIN edistää alan tutkimusta yli organisaatiorajojen. Se kokoaa yhteen fotoniikan eri osa-alueiden asiantuntijat Suomessa.