Uutuuskirja Suomi-innovaatioiden kehityksestä

Tamperelainen Vastapaino on julkaissut Tarmo Lemolan suomalaista tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa ruotivan uutuuskirjan. Kirja on kuvaus, analyysi ja visio Suomen tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikan kehityksestä 60-luvulta nykypäiviin.

Kirjan johtopäätös on selvä: kotimainen tutkimus- ja innovaatiopolitiikka on keksittävä uudelleen. Vanhan elvyttämisen sijaan on löydettävä uusi, aktiivinen linja suurten yhteiskunnallisten, taloudellisten ja teknologisten haasteiden ja ongelmien ratkaisemiseksi.

”Suomen on irrottauduttava jo yli vuosikymmenen kestäneestä tiede- ja teknologiapolitiikan pysähtyneisyyden ajasta. Vaihtoehtona ei ole palata pysähtyneisyyttä edeltävään aikaan. Suomi tarvitsee uuden, uudistavan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan”, sanoo kirjan kirjoittaja Tarmo Lemola.

Tuoreita ja vaiettujakin seikkoja aiheestaan paljastava teos nostaa esiin menneiden vuosikymmenien merkkipaalut ja saavutukset, mutta myös pitkän linjan varjopuolet ja epäonnistumiset 1960-luvulta 2020-luvulle.

Uutuuskirja on silminnäkijän kertomus pitkäksi linjaksi kutsutusta vaiheesta 1960-luvulta finanssikriisiin, Nokian romahtamiseen, sokeutuvaan markkinauskoon, leikkauksiin, alasajoihin, näköalattomuuteen ja pysähtyneisyyteen.

”Paras keino vastata isoihin hyvinvointiin, ilmaston lämpenemiseen, terveyteen, biotalouteen sekä raaka-aineisiin liittyviin haasteisiin on tavoitteellinen ja määrätietoinen koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan kehittäminen”, Tarmo Lemola linjaa kirjassa.

Lemolan mukaan uusi politiikka ei kyseenalaista yritysten roolia innovaatioiden synnyttäjinä ja kaupallistajina. Se rakentaa uudenlaisia kumppanuuksia yksityisten ja julkisten toimijoiden välille.

Kirjan kirjoittaja Tarmo Lemola on valtiotieteen maisteri. Vuonna 2014 hänet promovoitiin Tampereen yliopiston kunniatohtoriksi ansioistaan teknologian ja innovaatioiden tutkimuksen edistäjänä.

Lisää: Tarmo Lemola: Kohti uutta tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa – Suomen tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikan kehityskaari 1960-luvulta 2020-luvulle, 326 s., Vastapaino 2020 (LINKKI).