VTT hankkii viiden kubitin kvanttitietokoneen

Teknologiakehittäjä VTT käynnistää ensimmäisen  kvanttitietokoneen hankinnan. Uuden koneen suunnittelu ja rakennus toteutetaan innovaatiokumppanuutena.  Ensimmäisen viiden kubitin koneen tavoitteena on kasvattaa kansallista kyvykkyyttä alueen suunnitteluun ja rakentamiseen sekä luoda osaamista tuleville sovellusalueille.

Kvanttiteknologia tulee mullistamaan tulevaisuudessa useita teollisuuden aloja sekä synnyttämään uusia, kansallisesti merkittäviä liiketoiminta- ja tutkimusmahdollisuuksia jo lähivuosina. Se mahdollistaa suuren laskentatehon ja nykyisille supertietokoneille mahdottomien ongelmien ratkaisemisen.

Suomalaisen kvanttitietokoneen kehittäminen ja rakentaminen toteutetaan innovaatiokumppanuutena, jonka VTT avaa myös kansainväliselle kilpailutukselle. Hanke tulee kestämään useampia vuosia ja sen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan koko hankkeen ajalta noin 20-25 miljoonaa euroa.

Hanke etenee vaiheittain, ja sen ensimmäisessä, noin vuoden kestävässä vaiheessa tavoitteena on saada toimintaan vähintään viiden kubitin kvanttitietokone. Kokonaistavoitteena on kuitenkin merkittävästi korkeampi kubittien määrä ja suurempi laskentateho.

”Kohtaamme tulevaisuudessa haasteita, joiden ratkaisemiseen nykyiset keinot eivät riitä. Kvanttilaskennalla tulee olemaan tärkeä rooli tällaisten ongelmien ratkaisussa. Tulevaisuudessa kvanttitietokone voi mahdollistaa esimerkiksi virusten ja lääkeaineiden tarkan mallinnuksen tai uusien materiaalien suunnittelun, joka on mahdotonta perinteisillä menetelmillä,” toteaa VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara.

Hankkeen myötä VTT:n tavoitteena on olla maailman johtavia toimijoita kvanttiteknologioissa sekä niiden soveltamisessa. Tutkimuskeskuksella on kokemusta kvanttiteknologian tutkimuksesta ja huippuosaamista useilta siihen liittyviltä tieteen ja teknologian aloilta, kuten suprajohteista ja kylmäfysiikasta, mikroelektroniikasta ja fotoniikasta.

Aalto-yliopiston kanssa VTT:llä on Otaniemessä maailmanlaajuisesti kilpailukykyinen Micronova-tutkimusinfrastruktuuri, joka mahdollistaa kokeellisen kvanttiteknologioiden tutkimuksen ja kehittämisen, ja jota infrastruktuurina kehitetään edelleen kvanttiteknologioiden tarpeisiin. Micronovan puhdastiloissa voidaan jo nyt valmistaa kvanttiteknologioihin perustuvia komponentteja ja tuotteita.

Kuvituskuva: VTT