IoT-anturi estää puutalojen kosteusongelmat

Uudenlaisen puuhun kiinnitetävän IoT-kosteusmittarin ja verkkosovelluksen avulla voidaan ensimmäistä kertaa varmistaa digitaalisesti, että puutalon elementit pysyvät kuivana tehtaalta rakennustyömaalle asti. Nyt ratkaisulle on jo haettu patenttia. Innovaatio syntyi Wiisteen ja Stora Enson yhteistyönä.

Parhaillaan uusi puuelementtien IoT-kosteusmittaus on käytössä Helsinkiin kohoavan noin 700 oppilaan suomalais-venäläisen koulun rakennustyömaalla. Uusi mittari lähettää itsenäisesti reaaliaikaiset tiedot pilvipalveluun, josta ne ovat saatavilla mobiililaitteilla tai tietokoneilla.

Wiisteen IoT-yksikön kiinnitysruuveja käytetään myös mittaelektrodeina, joilla saadaan mitattua puun kosteusprofiili kahdelta eri syvyydeltä.

Laitteen kiinnitysruuveja käytetään mittaelektrodeina, joilla saadaan mitattua puun kosteusprofiili kahdelta eri syvyydeltä. Tieto kosteudesta saadaan välittömästi poikkeamista hälyttävän sovelluksen ansiosta.

Ero nykyisiin mittaustapoihin, joissa piikeillä varustettu mittari isketään puuhun tai puusta porataan näytepala, on merkittävä.

Suurin etu on kertamittauksen vaihtuminen jatkuvaan seurantaan, joka on tärkeää, sillä puuelementti voi kastua ketjun eri vaiheissa.

Wiiste Oy:n toimitusjohtaja Toni Luopajärvi.

’’Tiedoista voidaan päätellä myös mahdollisen kastumisen ajankohta – onko kosteutta kertynyt kuljetuksessa, säilytyksessä, rakennusvaiheessa vai rakennuksen valmistumisen jälkeen’’, kertoo Wiiste Oy:n toimitusjohtaja Toni Luopajärvi.

Mittausteknologiaa pilotoitiin jo loppukesällä 2019 Wood City 2:ssa ja viime marraskuussa Itävallan Wienin BOKU-yliopistossa, joka keskittyy luonnonvaroihin ja biotieteisiin. Tuotteen ensiversiota ollaan myös jo toimittamassa rakennuskohteisiin Englantiin ja Australiaan.

Yhteistyön taustalla oleva Combient Foundry on suurten yritysten yhteenliittymä, joka julkaisee jäsenyritystensä todellisiin liiketoimintatarpeisiin perustuvia haasteita ja etsii startupeja vastaamaan niihin. Stora Enson ja Wiisteen projekti osoitti konseptin toimivuuden.

Suurinta kysyntää laitteelle odotetaan puukerrostalojen tehdasvalmisteisten elementtien, tarkemmin massiivipuisten CLT-elementtien ja LVL-elementtien, kosteuden mittauksesta. Laite soveltuu myös hirsitalovalmistajien tarpeisiin. Yksi laite tulee maksamaan ilman arvonlisäveroa noin 350 euroa  ja pilvipalvelu sekä datasiirto joitakin euroja kuukaudessa.

Tamperelainen Wiiste Oy on rakennusteollisuuden langattoman kosteusmittauksen pioneeri, jonka kosteusantureita on myyty Suomessa jo noin 1500 kohteeseen. Ratkaisuilla on aiemmin mitattu pääosin betonin kuivumista.

Lisää: Wiiste Oy (LINKKI) ja tuotetieto (LINKKI, pdf)

Aloituskuva: Puisessa pienkerrostalossa tarvitaan muutamia mittauslaitteita kerrosta kohti. Laite mittaa myös ilmankosteuden sekä lämpötilan ja ilmoittaa kahdesta viiteen vuotta kestävien paristojen vaihtotarpeesta. Sen toimintaa voi ohjata verkon yli etänä.