Satelliittilaserin rinnalle uusia järjestelmiä

Yhdysvaltain avaruustoimija NASA ja Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskus FGI ovat sopineet satelliittilaseriin liittyvästä yhteistyöstä. Kuvan laite sijaitsee Metsähovin geodeettisella tutkimusasemalla, jonne on rakentumassa myös uusia järjestelmiä.

Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskus FGI ja NASA tulevat tekemään satelliittilaserin (SLR) lisäksi yhteistyötä muun muassa pitkäkantainterferometriaan (VLBI) ja globaaliin satelliittipaikannusjärjestelmiin (GNSS) liittyvissä ratkaisuissa.

Paikkatietokeskuksen Metsähovin asemalle rakennetaan parhaillaan uusia SLR- ja VLBI-järjestelmiä, jotka pitäisi olla toiminnassa jo ensi vuonna. NASA:n kanssa tehty sopimus vahvistaa myös näiden asemaa ja merkitystä globaalissa geodeettisten havaintoasemien verkossa.

NASA:n kanssa tehtävä yhteistyö käsittää Paikkatietokeskuksen mukaan avaruusgeodesiaan tekniikan kehittämistä, paikallisten ja globaalien geodeettisten havaintoverkkojen datojen ja analyysien jakamista, sekä tutkimusyhteistyötä.

Kohteina ovat muun muassa maankuoren liikkeet, globaalit koordinaattijärjestelmät, Maan asennon muutokset ja geofysikaalisten järjestelmien vuorovaikutus.

TAUSTAA: Paikkatietokeskus on jo yli vuosikymmenen ajan ylläpitänyt Metsähovin geodeettisessa observatoriossa NASAn GNSS-vastaanotinta, joka on osa amerikkalaisen NASA;n globaalia GNSS-verkkoa (GGN). Se parantaa geofysikaalisia havaintoja maapallon napa-alueilla, erityisesti ilmakehän, valtamerten, napajäätiköiden ja maapallon kuoren ja vaipan vuorovaikutuksen tutkimuksessa. Paikkatietokeskuksen lisäksi Maanmittauslaitos tuotaa muun muassa kartta-aineistoja sekä edistää paikkatietojen tutkimusta.

Kuva: Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus, satellittilaseri.