Suomalainen järvimittausasema eurooppalaiseen verkostoon

Helsingin yliopiston Hyytiän Kuivajärven mittausasema on liitetty mukaan eurooppalaiseen kasvihuonekaasuja mittaavien asemien ICOS-verkostoon. Mittauslautta on ICOS:n ensimmäinen järviasema verkoston 140 asemasta. Suomesta verkostossa on jo 13 asemaa.

Eurooppalaisen kasvihuonekaasuja mittaavien asemien ICOS-verkoston 12 eri maassa sijaitsevilla mittausasemilla kerätään tietoa kasvihuonekaasujen kierrosta: sitoutumisesta, vapautumisesta ja pitoisuuksista.

’’Kasvihuonekaasujen mittauksella ei ole yleisiä standardeja, joten ICOS-verkostossa sellaiset luodaan. Näin aineistoja voidaan verrata toisiinsa’’, yliopistonlehtori Anne Ojala Helsingin yliopiston Ilmakehätieteen tutkimuskeskuksesta (INAR) kertoo. Standardisoituja asemia verkostossa on 58, joista Suomessa EU:n perustamalla verkostolla on 13 asemaa ja pääkonttori.

Suomessa verkoston asemilla tutkitaan kasvihuonekaasujen pitoisuuksia ja vaihtoa pohjoisissa ekosysteemeissä, erityisesti havumetsissä ja soilla, mutta myös kaupungissa ja Itämeren rannikolla – sekä muihin mittauspaikkoihin yhteensopivasti nyt myös järvellä.

Juupajoen Hyytiälässä sijaitsevalla Kuivajärvellä kelluvalla mittauslautalla on mitattu ilman ja järven kaasunvaihtoa jo vuodesta 2009. Haku ICOS-verkoston jäseneksi kesti silti useamman vuoden, minä aikana järvimittausaseman kokonaisuus saatiin täyttämään tiukat laadulle ja jatkuvuudelle asetetut kriteerit.

Järviaseman myötä kuva ilmastonmuutoksen ajureista täydentyy merkittävästi, sillä hiilenkierrossa järvillä on merkittävä rooli. ICOS-verkoston tutkimusasemilla mitattu data on vertailtavaa ja avointa ja näin koko maailmanlaajuisen tutkijayhteisön käytettävissä. Helsingin yliopiston Ojala toivoo, että kattava mittausinfra ja avoimuus tuottaisi ymmärrystä politiikkaa ja ihmisten toimia varten.

Kuva: Kukka-Maaria Kohonen/Helsingin yliopisto.