Teleinvestoinnit laskivat 5G-rakentamisesta huolimatta

Suomalaisten teleoperaattoreiden investoinneissa on vuosittain vaihtelua, mutta viime vuonna uusien 5G-verkkojen rakentaminen ei ainakaan vielä vienyt Traficomin tietojen mukaan alan teleinvestointeja uuteen kasvuun. Kiinteän ja matkapuhelinverkon investoinnit jopa laskivat kymmenen prosentin vauhtia, joten 5G-verkkojen akentaminen painottuneekin enemmän kuluvalle vuodelle.

Teletoiminnan kaikki investoinnit laskivat viime vuonna Traficomin tilastojen mukaan noin kaksi prosenttia. Aineelliset investoinnit olivat yhteensä hieman alle 500 miljoonaa euroa. Valokuituinvestointeja, jotka tukevat osin myös matkaviestinverkkoa, tehtiin runsaan 170 miljoonan euron edestä. Summassa ei ollut juurikaan muutosta edelliseen vuoteen, mutta tänä vuonna luvut voivat muuttua sillä kuitualueella on tullut yritysjärjestelyin uutta aktiviteettia.

Traficomin teleyrityksiltä keräämien tulo- ja investointitietojen perusteella myös teletoiminnan tulot laskivat vuonna 2019. Silti teleyritysten voimasuhteissa ei tapahtunut muutosta aiempiin vuosiin nähden.  Elisan ja Telian teletoiminnan liikevaihdot ovat edelleen samassa suuruusluokassa, Elisalla 35 prosenttia ja Telialla 34 prosenttia markkinoista.  Norjalaisomistukseen siirtyneen DNA:n osuus oli 22 prosenttia ja muut pienemmät yli 200 teleyritystä muodostivat yhteensä noin yhdeksän prosenttia liikevaihdosta.

Aiemmista vuosista poiketen myös matkaviestinverkkojen liikevaihto ei kasvanut, vaan laskua oli kolme prosenttia. Kiinteän verkon palvelut ovat olleet vähenemään päin jo pidempään ja vuonna 2019 laskua oli noin kuusi prosenttia. Muista liiketoiminta-alueista poiketen teleyritysten tarjoamien tv- ja radiopalvelujen sisältötoiminta kasvoi kaikkiaan viisi prosenttia. Teletoiminnan kokonaisliikevaihto supistui viime vuonna noin neljä prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Vuonna 2019 teletoiminnan liikevaihto kokonaisuudessaan oli 3,35 miljardia euroa. Tästä valtaosa, noin kaksi miljardia euroa kertyi matkaviestinverkon palveluista. Kiinteän verkon osuus oli noin miljardi ja teleyritysten tarjoamien tv- ja radiopalvelujen osuus oli 0,34 miljardi euroa.

Lisää: Traficom teletilastot, investoinnit 2019 (LINKKI) ja liikevaihdot 2019 (LINKKI) sekä 5G-verkon rakentamiseen liittyvät aiemmat uutiset Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI).

Kuvituskuva: DNA 5G