Satamiin vakioidut tietoliikenneyhteydet – robottialuksiin

Suomi on mukana maailmanlaajuisessa merenkulun tulevaisuuden autonomisten alusten ja satamatoimintojen kehittämisessä. Uudessa MASSPorts-hankkeessa on tarkoitus standardoida autonomisten alusten ja satamien välinen kommunikaatio ja tiedonvaihto tulevaisuutta varten.

Suomen lisäksi Tanska, Norja, Alankomaat, Japani, Kiina, Korea ja Singapore ovat mukana uudessa autonomisten alusten ja satamatoimintojen MASSPorts-yhteistyössä.  Elokuussa Singaporessa järjestettyyn aloituskokoukseen osallistuivat myös kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO, majakkaliitto IALA ja Kansainvälinen satamien liitto IAPH.

Suomi ajaa hankkeessa multimodaalisia ratkaisuja ja oikeudellista kehystä, joka sallii myös tulevat innovaatiot ja teknologian kehityksen. Selkeät vastuut ja läpinäkyvyys toiminnan ja turvallisuuden arvioinnissa ovat edellytys automatisoidun liikenteen ja älykkäiden järjestelmien käyttöönotolle.

’’Suomella on huipputason osaamista siinä, miten nopeita viestintäyhteyksiä, automatisaatiota ja digitalisaatiota voidaan hyödyntää merenkulussa. Uuden verkoston kautta voimme tarjota osaamistamme ja vaikuttaa kansainvälisillä areenoilla, toteaa Suomen delegaation johtajana toimiva liikenne- ja viestintäministeriön Mikael Nyberg.

Hankkeessa tehtävillä konkreettisilla piloteilla on tarkoitus edistää myös yhteentoimivuutta ja standardisointia, joka koskee autonomisten alusten kulkua satamissa. Tavoitteena on myös vaikuttaa IMO:n kansainvälisiin sopimuksiin.

Seuraava MASSPorts-verkoston kokous järjestetään vuoden 2021 alussa, jota varten Liikenne- ja viestintäministeriö kokoaa yhteistyöhön mukaan sidosryhmiä osana liikenteen automaatiosuunnitelman valmistelua.

Lisää: IMO:n tiedote (LINKKI) ja LVM:n dokumentaatio (LINKKI).

Kuvituskuva: Wärsilä