Kiinteille 5G-yhteyksille esitetään kuidun lisäksi laajakaistatukea

Hallitus ehdottaa, että valtio jatkaisi laajakaistan rakentamisen tukemista  vuodesta 2021 alkaen. Esitys liittyy valtion vuoden 2021 talousarvioon, jossa laajakaistan rakentamista varten on varattu jo viisi miljoonaa euroa. Mukana olisi kuidun lisäksi myös 5G-tekniikalla toteutetut kiinteät yhteydet.

Esitetyllä tuella nopeiden laajakaistayhteyksien piiriin olisi tavoitteena saada noin 10 000 uutta kotitaloutta. Hallitusohjelman mukaisesti tukea suunnattaisiin alueille, joille ei ole tulossa kaupallisesti nopeaa laajakaistaa ennen vuotta 2025.

’’Tukiohjelma kattaisi kiinteän verkon lisäksi 5G-verkon kiinteät langattomat liittymät sekä vakituisten asuntojen lisäksi kakkosasunnot’’, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Laajakaistatuki ei ota kantaa hyödynnetäänkö kuitua vai kiinteää 5G-yhteyttä. Kuva: Telia

Nopea ja tasalaatuinen yhteys voidaan nykyteknologialla toteuttaa joko kiinteällä verkolla tai 5G-verkon kiinteillä langattomilla liittymillä. Tukea laajakaistan rakentamiseen olisi mahdollista saada tukikelpoisista kustannuksista 66 prosenttia, mistä osan maksaisi valtio ja osan maksaisivat kunnat.

Tukiohjelma olisi jatkoa aiemalle Nopea laajakaista -ohjelmalle, josta on myönnetty tukea vuosina 2010-2019. Uuden ehdotetun tuen saamiset ehdot säilyisivät pääosin ennallaan, mutta esimerkiksi kuntien maksuosuudet määriteltäisiin uudestaan päivitettyjen taloustietojen perusteella. Laki voisi tulla hyväksynnän jälkeen voimaan ensi vuoden alusta.

Lisäksi Liikenne- ja viestintäministeriö, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ja isoimmat teleyritykset DNA, Elisa ja Telia Finland ovat tehneet sitoumuksen laajakaistayhteyksien parantamiseksi lähivuosiksi.

Hallitusohjelman mukaan kaikilla kotitalouksilla tulisi olla mahdollisuus hyödyntää viiden vuoden sisään vähintään 100 megabittiä sekunnissa yhteyksiä. Teleyritykset selvittävät Liikenne- ja viestintäviraston sekä Väyläviraston kanssa, miten viestintäverkkoja olisi kehitettävä älyliikennettä varten.

TAUSTAA: Suomessa nopea kiinteä laajakaistayhteys, jonka nopeus on vähintään 100 megabittiä sekunnissa, oli vuoden 2019 lopussa saatavilla 64 prosentilla kotitalouksista eli lähes 1,8 miljoonalla kotitaloudella. Saatavuudessa on kuitenkin edelleen paljon alueellisia eroja. Esimerkiksi viime vuoden lopussa vajaa miljoona kotitaloutta oli nopeiden kiinteiden viestintäyhteyksien ulottumattomissa. Ja uusia 5G-verkkoja on tarjolla 60 paikkakunnalla, mutta ne ovat keskittyneet erityisesti suurimpiin kaupunkeihin, liikenteen solmukohtiin ja keskeisiin turistikohteisiin.

Kuvituskuva: DNA:n kiinteän 5G-yhteyden kotitukiasema.