ABB vetämään vihreän sähkön ohjelmaa – Koneelle ja Sandvikille omat hankkeet

Suomen ABB käynnistää yhteistyössä Business Finlandin kanssa maailmanluokan T&K-ohjelman hiilineutraalin yhteiskunnan optimaalisen sähköntuotannon ja -käytön alustojen kehittämiseksi. Business Finland on myöntänyt ohjelmalle 20 miljoonan euron rahoituksen veturiyritysten haastekilpailussa. Samanlaiset panokset saivat myös Koneen ja Sandvikin omat veturihankkeet. 

ABB:n viisivuotisen Green Electrification 2035 -ohjelman päämääränä on kehittää integroitavat teknologia-alustat optimaaliseen sähköntuotantoon ja -käyttöön, jotka yhdistävät uusimman 5G-viestintäteknologian, datanhallinnan, uudet sähkötekniset ratkaisut ja sähköverkkoteknologian.

Tulevaisuudessa yhä suurempi osa fyysisistä laitteista korvataan digitaalisilla ratkaisuilla, jotka keskustelevat keskenään kyberturvallisesti. Näin syntyvä järjestelmä pystyy reagoimaan nopeasti muuttuneisiin olosuhteisiin minimoiden samalla energiahävikin ja toimintahäiriöt.

Green Electrification 2035 -ohjelma käynnistää myös uuden innovaatioekosysteemin, jonka veturina ABB haluaa rohkaista mukana olevia yrityksiä kehittämään ratkaisujaan ohjelman teknologia-alustoihin tukeutuen.

Ohjelmassa tiivistetään yhteistyötä suomalaisten yritysten, tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Green Electrification 2035 -ohjelman jäsenet voivat myös yhdessä hakea rahoitusta Business Finlandilta tai EU:lta.

”Odotamme innolla yhteistyötä innovaatioekosysteemin kanssa uusien teknologioiden ja alustakonseptien luomisessa”, sanoo ABB Oy:n ohjelmaa koordinoiva johtaja Simo Säynevirta. jo

Projektin lopputuloksena syntyy yhteistyössä ekosysteemikumppaneiden kanssa ohjattavia ja turvallisia kokonaisratkaisuja. Ohjelma tukee myös Suomen tavoitetta  tutkimus- ja kehitystoiminnan kasvattamisesta neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.

Koneelle ja Sandvikille omat ohjelmat – Nokia, Fortum ja Metsä Group esittelivät kesällä jo omat hankkeensa

ABB:n lisäksi Business Finland jakoi 20 miljoonan euron panoksen myös kahdelle muullekin eli Koneen ja Sandvikin ekosysteemihankkeelle. Jo kesällä ensimmäisessä jaossa Business Finland myönsi 60 miljoonaa euroa kolmelle eri veturihankkeelle. Niiden takana olivat Neste, Fortum, Metsä Group sekä Nokia joka painotti hankkeessaan erityisesti 5G-teknologian kehitystä ja soveltamista.

Lisää: Business Finlandin veturitutkimushankkeet (LINKKI) ja siihen liittyen Uusiteknologia.fi:n uutinen Nokian hankkeesta kesältä 2020 (LINKKI).

Päivitetty