Virtuaaliteknologiaa seniorikeskuksiin

Helsingissä on saatu lupaavia tuloksia älyteknologian hyödyntämisessä muistisairaiden ikäihmisten hoidossa, Ensimmäisenä Kustaankartanon seniorikeskus on testannut virtuaalista aistihuonetta ja VR-laseja luontoelämysten tuomiseen muistisairaille. Samoja tekniikoita on viety myös Tampereelle ja Ouluun.

Aistihuone toteutettiin Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingin Co-created Health and Wellbeing -projektissa, jossa kehitetään asiakaslähtöisiä ja älykkäitä terveydenhuollon palveluita. 6Aika-hankkeen rahoittaa Uudenmaan liitto.

Ensimmäinen aistihuone rakennettiin Helsinkiin Kustaankartanon Eedeniin, joka toimii muistisairaiden palveluasumisen yksikkönä. Myös VR-lasikokeilu tehtiin Kustaankartanossa.

Aistihuoneen vaikuttavin yksittäinen osa on isokokoinen älyseinä, jonka kautta asiakkaat pääsevät nauttimaan virtuaalisista luontoretkistä, tekemään taidetta tai ihan vain pelaamaan ja hassuttelemaan.

Älyseinän toteutti interaktiivisia palveluita tuottava suomalaisyritys OiOi Collective Oy. VR-lasikokeilun toteutti sveitsiläinen Senopi AG -niminen startup-yritys.

Helsingin multisensorisen aistihuoneen pilotointi toteutettiin yhteistyössä Kustaankartanon henkilöstön, Palvelukeskus Helsingin ja eri yritysten kanssa. Lisäksi kokeilu monistettiin Tampereelle sekä Ouluun, jossa aistihuonetta kokeiltiin  vammaisten ja kehitysvammaisten päivätoimintakeskuksessa Hanhilehdossa.

Tampereella aistihuonekokeilu toteutettiin kehitysvammaisten päivätoimintakeskuksessa Tuomikalliossa. Laajemmin virtuaalikokeilu päättyy vuoden 2020 lopussa, mutta Helsingissä Kustaankartano suunnittelee ottavansa aistihuoneen ja VR-lasit pysyvästi käyttöön.

TULOKSIA: Aistihuoneiden  Rai-tutkimustuloksista on nyt nähtävissä, että muistisairaiden ikäihmisten psyykelääkkeiden käyttö, masennus ja ahdistuneisuus vähenivät aistihuonekokeilun aikana. Koeryhmän terveydentilan vakaus parani ja aistihuone tuki muistisairaiden kognitiivisia kykyjä. VR-laseilla koetut luontoelämykset puolestaan vähensivät koeryhmän levottomuutta ja ne koettiin rentouttavina. Päähän puettavien lasien käyttö ei myöskään aiheuttanut muistisairaille ahdistusta tai pelkoa.