Lisää koodia koneisiin – kovaa kasvua luvassa

Uusimman teknologian kehitys ohjaa ja suorastaan pakottaa suomalaisyritykset panostamaan digitaalisiin ratkaisuihin. Uuden tutkimuksen mukaan odotettavissa on vielä kovaa kasvua tälle vuodelle. Samalla ohjelmistokoodin määrä kasvaa laitteissa voimakkaasti, kertoo ohjelmistoyritys Rakettitieteen ja Ohjelmisto- ja e-business ry:n uusi selvitys.

Teknologian nopea kehitys ja kasvuhalukkuus osoittautuivat uuden selvityksessä tärkeimmiksi tekijöiksi, jotka kasvattavat tarvetta uuteen ohjelmistokehitykseen.  Samalla tarvitaan lisää alan osaajia. Lähes 60 prosenttia yrityksistä IT-alan asiakasyrityksistä arvioi tarvitsevansa lisää osaajia tämän vuoden aikana.

’’Kun lähes 60 prosenttia asiakasyrityksistä aikoo ostaa lisää ohjelmistokehitystä jo aiemman mittavan kasvun päälle, niin on selvää, että softakehitys ei ole asiakasyritystemme leikkauskohde’’, sanoo Rakettitieteen varatoimitusjohtaja Marko Saaresto. 

Myös asiakkaiden kehitystarpeet sekä laajenevat että syvenevät, kertoo uusi ohjelmistokehitysselvitys. Samalla ohjelmistokehityksen kasvutarpeet ovat moninaiset, teknologian määrätessä tahdin.

”Kuten eräs haastateltu osuvasti muotoili, koodin määrä yksittäiseen laitteeseen kasvaa koko ajan. Tämä tarkoittaa kumulatiivisesti jatkuvasti kiihtyvää softan määrän kasvua, ja siihen tarvittavan osaamisen määrän kasvua”, kuvailee Rakettitieteen Saaresto.

Suurimmat ohjelmistokehitystarpeet liittyvät tällä hetkellä web-sovelluksiin, integraatioihin, pilviarkkitehtuuriin sekä mobiilipalveluihin. Näitä myös ostetaan eniten ulkopuolisilta kumppaneilta. Tutkimukseen vastaajista neljännekselle myös IoT oli tarpeellinen, kun taas designille tai palvelumuotoilulle oli vähemmän kysyntää.

Koneoppiminen ja tekoäly nousivat laadullisissa haastatteluissa esiin kiinnostavana alueena. Myös Linux- ja Java-osaajien tarve mainittiin esimerkkeinä. Kehitystarpeiden yhteydessä korostettiin toimialan huomioimista, eli kun etsitään vaikkapa pilviarkkitehtuuriosaajaa, odotetaan myös tuntemusta spesifistä alasta.

Tutkimustuloksissa on yllättävää, että valtaosa haastatelluista asiakasyrityksistä ei nähnyt koronan olennaisesti vaikuttaneen tuleviin ohjelmistokehitystarpeisiinsa. Tämä on hyvä uutinen laajemminkin, koska nyt tarvitaan lisää vauhtia laajemminkin.

’’Yritysten digipanostukset väkisinkin merkitsevät parantuvaa kilpailukykyä ja samalla parempaa kilpailukykyä koko Suomelle”, ennakoi Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

Uusi Nousukiito kasvuun -tutkimukseen vastasi syksyn mittaan kaikkiaan lähes 100 eri kokoisten asiakasyritysten avainhenkilöä.

Lisää: Pikaopas IT-kumppanin valintaan ja Nousukiito kasvuun tulokset  (LINKKI)

Kuvituskuva: Rakettitiede / Ohjelmisto- ja e-business ry.