Kännykkä tuo laboratoriotestit ulkoilmaan

Koronavirus on sulkenut yliopistojen laboratoriotiloja, joten on täytynyt löytää uudenlaisia keijoja toteuttaa fysiikan ja luonnontieteiden tutkimustyöt. Esimerkiksi Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksella testataan kännyköitä ja muita digilaitteita fysiikan ja luonnintieteiden ulkoilmakokeissa.

Uudessa DigiPhysLab: Developing Digital Physics Laboratory Work for Distance Learning  -hankkeessa etsitään eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa uusia keinoja, joilla fysiikan kokeellisista työskentelyä voidaan harjoitella etänä arkisissa tilanteissa.  Esimerkiksi fysiikan kokeellisissa töissä mittauksia voidaan tehdä hyödyntämällä kännykän monia antureita.

”Puhelimissa olevaa ilmanpainemittaria voidaan käyttää vaikkapa liikkuvan hissin nopeuden selvittämiseksi. Tutkimuksia voidaan tehdä myös erilaisten simulaatioiden avulla”, kertoo hankkeen koordinaattori, yliopistonlehtori Antti Lehtinen Jyväskylän yliopistosta.

Hanke sai juuri kahden vuoden rahoituksen Erasmus+ -ohjelmasta, ja siinä ovat mukana myös Göttingenin yliopisto Saksasta ja Zagrebin yliopisto Kroatiasta. Hankkeessa toteutettavat kokeelliset työt ja viitekehys tulevat kaikkien saataville neljällä eri kielellä. Osa töistä on myös sovellettavissa lukiotasolle.

”Hankkeessa suunnitellemme ja testaamme 15 digitaalisin välinein toteutettavaa fysiikan kokeellista työtä perus- ja aineopintotasoille. Samalla rakennamme viitekehystä tällaisten etänä toteutettavien kokeellisten töiden suunnitteluun” kertoo Lehtinen.

Kuva: Fysiikan kokeellisissa töissä mittauksia voidaan tehdä hyödyntämällä kännykän sensoreita. Kuva: Jyväskylän yliopisto/Antti Lehtinen