Optinen mittaustekniikka ja avaruusdata tehostamaan metsätaloutta

Vaasan yliopisto sekä ruotsalaiset Skogstekniska klustret ja Adopticum selvittävät yhteishankkeessa, kuinka uusilla optisilla mittaustekniikoilla ja satelliittidatalla voidaan tehostaa nykyaikaista metsätaloutta. Projektissa haetaan myös konkreettisia sovelluksia ja sopivia toimijoita uuden teknologian hyödyntämiseen.

Nyt käynnistyvä Optisk mätteknik i den skogliga värdekedjan -esiselvitys toteutetaan Merenkurkun molemmilla puolilla Euroopan unionin Interreg Botnia-Atlantica -ohjelman tuella, ja se kestää yhdeksän kuukautta.

Esiselvityksen toteuttavat metsäsektorin yritysten kehittäjä Skogstekniska klustret ja optisen mittaustekniikan asiantuntija Adopticum, molemmat Ruotsista, sekä avaruusdatan hyödyntämistapoja tutkiva Vaasan yliopiston Digital Economy -tutkimusalusta. Partnerit toivovat voivansa jatkaa aiheen tutkimista myös esiselvityksen jälkeen.

Hanke alkaa huhtikuun alussa ja jatkuu vuoden 2021 loppuun asti. Hanketta rahoittavat Interreg Botnia-Atlantica -ohjelman kautta Euroopan aluekehitysrahasto sekä Pohjanmaan liitto, Vaasan yliopisto, Region Västerbotten, Umeå kommun ja Skellefteå kommun.

Lisää: Aiemmat metsätaloutta käsitelleet uutiset Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI).

Kuva: Satelliittien tutkamittauksilla saadaan tietoa esimerkiksi metsäbiomassoista. Kuva European Space Agency ESA/AOES Medialab.