Laajakaistaohjelma tukee myös kiinteitä 5G-yhteyksiä

Valtion aiemmista laajakaistan rakentamisen tukiohjelmasta poiketen laajakaistayhteyden ei tarvitse olla enää nopeudeltaan symmetrinen. Niitä voidaan toteuttaa tuettuna kuituyhteyksien lisäksi 5G-teknologiaan perustuvilla langattomilla FWA-yhteyksillä. Tukea voidaan myöntää myös vapaa-ajan asuntojen nopeisiin yhteyksiin.

Maaliskuussa voimaan tulevan asetuksen mukaan laajakaistayhteyksien rakentajat voivat saada valtion tukea, kun yhteyden vähimmäisnopeus on 100 megabittiä sekunnissa saapuvassa ja 40 megabittiä sekunnissa lähtevässä liikenteessä. Ruuhka-aikana toteutuvien vähimmäisnopeuksien pitää olla 70/28 Mbit/s.

Marraskuussa 2020 liikenne- ja viestintäministeriö, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ja teleyritykset tekivät sitoumuksen laajakaistayhteyksien parantamiseksi. Sen mukaan nopeita yhteyksiä rakennetaan ensisijaisesti markkinaehtoisesti ja toissijaisesti julkisen tuen avulla. Lähtökohtana on teknologianeutraalius eli kiinteiden ja langattomien yhteyksien kehittämisen tulee tapahtua rinnakkain.

Laki laajakaistarakentamisen tuesta astui voimaan vuodenvaihteessa, mutta hallitus antoi asetuksen 11. maaliskuuta ja se tulee voimaan 15. maaliskuuta 2021. Asetus koskee viiden miljoonan euron määrärahaa, joka on varattu hallituksen ensimmäiselle laajakaistatukiohjelmalle valtion vuoden 2021 budjetissa. Tuen saamisen edellytyksenä on, että kunta maksaa osan hankkeen kuluista.

Valtion ja kunnan lakisääteisen tuen määrä on yhteensä 66 prosenttia hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Kunnan osuus kuluista on 33, 22 tai 8 prosenttia riippuen kunnan taloudellisesta kantokyvystä, väestön määrästä ja taajama-asteesta. Tuki on suunnattu alueille, joille kaupallista laajakaistaa ei ole tulossa ennen vuotta 2025. Tavoitteena on saada 10 000 uutta kotitaloutta nopeiden laajakaistayhteyksien piiriin.

Nopeiden laajakaistayhteyksien tukemista pyritään edistämään myös EU:n elpymispaketin rahoituksesta. EU:ssa valmistellaan parhaillaan jo toista uutta valtiontukia koskevaa sääntelyä, joka tulee voimaan arviolta vuoden 2022 kuluessa. Tukiohjelmissa tullaan huomioimaan EU:n valtiontukisääntelyn muutokset. Kolmas ohjelma, josta laajakaistarakentamista rahoitetaan, on EU:n maaseuturahaston maaseudun kehittämisohjelma.

Taustaa: Valtion laajakaistatukiohjelma käynnistyi alkuaan jo vuonna 2010, ja uusimmilla toimilla tuen myöntämistä jatketaan.  Tukea on myönnetty vuosina 2010-2019 yhteensä kaikkiaan 76 miljoonaa euroa.  Tuetut hankkeet ovat osin kesken, koska hankealueiden rakentaminen voi kestää alueen laajuudesta ja olosuhteista riippuen useamman vuoden. Tarkoitus on tarjota nopea  laajakaista 130 000 kotitaloudelle.

Lisää: Aiempi uutinen Uusiteknologia.fi.ssä laajakaistatuesta langattomille 5G-yhteksille 13.11.2020 (LINKKI).

Kuva: Elisa