Suomalaishakijoita innovaatiohubeiksi

Suomi on valinnut ehdokkaat eurooppalaisiksi digitekniikan innovaatiohubeiksi. Suomen ehdotuksen teki Työ- ja elinkeinoministeriö. Kaikkiaan niitä voi olla Suomesta enintään neljä ja toimintaan on varattu noin 14,8 miljoonaa euroa vuosiksi 2021–2027.

Eurooppalaiset digitaaliset innovaatiohubit (European Digital Innovation Hubs, EDIH) ovat osa Euroopan unionin Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa, joiden tehtävänä on tukea yrityksiä ja julkista sektoria digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä ja käyttöönotossa.

Nykyiset 200 hubin verkosto toimivat erityisesti pk-yritysten digitalisaatiota vauhdittavina palvelukeskuksina. Hubien toiminnan on oltava voittoa tavoittelematonta. Suomessa Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti viime vuoden puolella haun, johon tuli kymmenen hakemusta. Niistä ministeriö valitsi Suomen ehdokkaiksi seuraavat:

  • FAIR – Finnish AI Region (vastuutaho Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy)
  • SIX Manufacturing EDIH (Tuotekehitys Oy Tamlink)
  • Location Innovation Hub (LIH) (Maanmittauslaitos / Paikkatietokeskus FGI)
  • 5STAR eCorridors (DIMECC Oy)
  • WellLake EDIH (Business Jyväskylä)
  • HealthHub Finland (Turku Science Park Oy)
  • Robocoast EDIH Consortium (Prizztech Oy)
  • Arctic-EDIH (Oulun yliopisto)

Euroopan komissio valitsee Suomen ehdokkaista muiden maiden rinnalla verkoston uudet jäsenet. Komissio järjestää vielä ennen loppuvalintaa rajatun haun kansallisesti esivalituille ehdokkaille.  Haun avautumisajankohtaa ei vielä tiedetä, mutta tuloksien pitäisi olla selvillä vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Lisää tietoa voi hakea hankkeen nettisivuilta.

Lisää: Nykyiset eurooppalaiset digitaaliset innovaatiohubit (LINKKI)

Kuvituskuva: Microsoftin Hololens