Akkutestereitä tuotekehitykseen ja tuotantoon

Japanilainen mittauslaitevalmistaja Hioki on esitellyt uuden akkutesterisarjan kennojen ja akkujen tuotekehityksen ja tuotannon vastaanotto ja hyväksymistestauksiin. Tarjolla on kaikkiaan kolme eri mallia, jotka sopivat 60:n, sadan ja 300 voltin ajoneuvoakustojen testaamiseen.

Hiokin uudet akkutesterit käyvät tuotekehitys- ja tuotantokäyttöön, joissa halutaan tehdä paljon automaattisia mittauksia. Tuotantolinjalla tehtävillä mittauksilla voidaan tarkastella esimerkiksi yksittäisten kennojen, moduuleiden ja kokonaisten akkupakettien laatua, mittaamalla niiden kennon tai akun sisäisäistä resistanssia sekä kuormatonta jännitettä (OCV).

Akun sisäistä resistanssia voidaan mitata AC- vaihtovirralla (AI-IR, resistanssi) tai DC – tasavirralla (DC-IR, resistanssi). Uusissa akkutesterissä käytetään 4-piste AC-mittausta.  Niissä on myös aikaisempia malleja suuremmat vaihtelurajat sisääntulon resistanssille.

Mittausvirheiden minimoimiseksi uutuuksissa on automaattinen mittapään kontaktihyvyyden seuranta, joka ilmoittaa liian huonosta mittauskontaktista.  Niissä hyödynnetään pulssitettua mittausvirtaa, joka mahdollistaa rinnakkaisten laitteiden häiriöttömän käytön.

Suurjännitesovelluksiin sopii parhaiten valmistajan mukaan malli BT3564, koska sen jännitemittausalue ulottuu tuhanteen volttiin asti eli laite pystyy kerralla mittaamaan suurjänniteakuston koko resistanssin. Uutuuksien ilmoitetaan  kestävät ±30 kV sähköstaattiset purkaukset.

Uutuusmalleissa on vakiona myös lähiverkko- ja RS232C-liitännät. Testereiden takuu on kolme vuotta.

Lisää: Hioki (LINKKI), valmistajan tiedote (LINKKI), ja Suomen edustaja TEKFinlandin tuotesivu (LINKKI).

Kuva: Hioki