Vienti kasvoi huhtikuussa

Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin ennakkotilaston mukaan lähes 5,3 miljardia euroa huhtikuussa. Viennin arvo oli huhtikuussa 18,3 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 huhtikuussa, jolloin viennin arvo laski koronasta johtuen 19,2 prosenttia. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vienti kasvoi huhtikuussa kaksi prosenttia, kun maaliskuussa kasvu oli viisi prosenttia.

Suurimmat kasvajat olivat huhtikuussa sahatavaran, metallien ja kemianteollisuuden tuotteiden vienti. Myös kuljetusvälineiden viennin arvo yli kaksinkertaistui.

Metallien, malmien ja kemianteollisuuden tuotteiden viennin arvo kasvoi jyrkästi. Öljytuotteiden viennin arvo nousi 14 prosenttia, jalostamon huoltoseisokista huolimatta, koska vertailukuukauden viennin arvo oli myös hyvin alhainen.

Tammi-huhtikuussa yhteenlaskettu viennin arvo nousi 7,4 prosenttia ja tuonnin arvo 7,1 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Tuonti nousi kuluvan vuoden huhtikuussa 29,7 prosenttia vertailukuukaudesta ja oli arvoltaan 5,5 miljardia euroa. Vertailukuukautena 2020 tuonnin arvo laski 27,0 prosenttia.

Öljyn ja öljytuotteiden tuonnin arvo kasvoi 61 prosenttia ja kuljetusvälineiden sekä niiden osien tuonnin arvo 165 prosenttia verrattuna edellisen vuoden huhtikuun alhaisiin tuontiarvoihin.

Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo nousi 27 prosenttia. Sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo kasvoi 19 prosenttia. Kasvua tilastoitiin myös malmien, metallien ja kemianteollisuuden tuotteiden tuontiin.

Tarkentuneet tiedot viennistä ja tuonnista sekä maa- ja tavarakohtaiset tiedot julkaistaan kuun lopussa ulkomaankaupan kuukausitilastossa.

Lisää: Uusiteknologia.fi:n tullitilastouutinen maaliskuusta 2021 (LINKKI) ja aiemmat vientiin liittyvät uutiset (LINKKI).