Harjavaltaan uusi isompi akkujen kierrätyslaitos

Fortum laajentaa Harjavallan käytettyjen akkujen pilottilaitostaan 24 miljoonalla eurolla.  Uuden isomman laitoksen avulla voidaan kierrättää entistä tehokkaamminsähköautojen litiumakuissa käytettyjä metalleja sekä erilaisia akkujen valmistusketjussa syntyviä jätejakeita.

Fortumilla on jo Harjavallassa pienempi hydrometallurgisen kierrätyksen pilottilaitos, mutta uuden laitoksen myötä yritys pystyy käsittelemään jopa valtaosan käytöstä poistuvista poistuvien sähköajoneuvojen akuista Euroopassa. Vuoteen 2023 mennessä valmistuva laitos pystyy tuottamaan kierrätetyistä materiaaleista akkuvalmistajien tarvittavia raaka-aineita kuten litiumia, nikkeliä, kobolttia ja mangaania kierrätetyistä materiaaleista.

Harjavallan tuleva akkujen kierrätyslaitos. Havainnekuva uudesta laitoksesta, Fortum.

’’Harjavallan uusi laitos tulee luomaan alueelle noin 30 työpaikkaa lähivuosina, mutta sen toiminta voi kasvaa Euroopan-laajuiseksi: valmistuttuaan se on markkinoiden suurin akkumetallien kierrätyslaitos”, sanoo Fortumin jäte- ja kierrätysliiketoiminnan johtaja Kalle Saarimaa.

Fortumin kierrätysprosessissa käytetyt litiumakut ensin puretaan ja käsitellään mekaanisesti yrityksen Ikaalisen tuotantolaitoksella, jossa ne murskataan ja erotetaan jakeiksi kuten metalleihin, muoveihin ja mustaksi massaksi. Niistä musta massa toimitetaan Fortumin Harjavallan kierrätyslaitokseen, jonka hydrometallurgisessa prosessissa tuotetaan uusia kierrätettyjä raaka-aineita käytettäväksi uusissa akuissa.

Euroopan unionin vähähiilisten teknologioiden edistämiseksi perustettu innovaatiorahasto (Innovation Fund) hyväksyi maaliskuussa hydrometallurgisen akkukierrätyslaitoksen yhdeksi neljästä Fortumin jatkoon päässeestä hankkeesta.  Arvioitavana oli yhteensä 70 hanketta, joille jaetaan rahoitusta ensimmäisessä vaiheessa miljardi euroa.

Lisäksi Business Finland on myöntänyt Fortumille apurahan kahdelle IPCEI-projektille (Important Project of Common European Interest eli Euroopan yhteistä etua koskeva tärkeä hanke) osana EU:n komission Euroopan akkuinnovaatioprojektia. Apurahat on myönnetty sekä Fortumin Ikaalisten mekaanisen kierrätyslaitoksen että Harjavallan hydrometallurgisen kierrätyslaitoksen kehittämiseen.