Teknologiateollisuus huolestui tutkimusrahoituksen leikkauksista

Teknologiateollisuus on erittäin huolissaan hallituksen suunnittelemista tutkimusrahoitukseen kohdistuvista leikkauksista. Leikkausten sijaan TKI-rahoitusta olisi paremminkin lisättävä vuosittain yli 150 miljoonalla eurolla jotta Suomi pääsisi uuteen kasvuun.

Suomen tutkimusrahoitus on vähenemässä pelkästään 51 miljoonalla eurolla Suomen Akatemian myöntövaltuuksiin suunnitelluilla pienennyksillä. Lisäksi kevään kehysriihessä hallitus päätti, että Akatemian kautta jaettava tutkimusrahoitus pienenee vuodesta 2023 alkaen 35 miljoonalla eurolla.

”Lyhytnäköiset tutkimusrahoituksen leikkaukset ovat uhka suomalaisten teknologiayritysten kilpailukyvylle ja digivihreälle kasvulle”, toteaa Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola. Myös EU:n elvytyspaketin rahoituksen piti tuoda vipuvoimaa digivihreän siirtymän vauhdittamiseen eikä korvata osin valtion tutkimusrahoitusta.

Kaiken lisäksi inovaatiorahoittaja Business Finlandin (BF) näkymät ovat huolestuttavat, sillä viime vuoteen verrattuna suomalaisten innovaatioiden ja soveltavan tutkimuksen rahoitus laskee nelivuotisena kehyskautena 150 miljoonalla eurolla. BF:n rahoittamilla hankkeilla ja yrityskumppanuuksilla on yliopistoillekin suuri merkitys.

”Kaavaillut leikkaukset ovat myös ristiriidassa sen kanssa, että sekä elinkeinoelämän että hallituksen tavoitteena on TKI-panostusten nostaminen neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä”, Teknologiateollisuuden Hirvola sanoo.

Ja silti valtiovarainministeriö esitti vuoden alussa huolen siitä, että Suomi on jäänyt jälkeen muista Pohjoismaista sekä tärkeistä kilpailijamaistaan. Eron pelättiin jopa kasvavan. Siksi syyskuun budjettiriihessä on tehtävä tutkimusrahoitukseen rajun leikkauksen sijaan merkittävä korjausliike.

Teknologiateollisuus esittää myös, että hallitus tekisi päätöksen uudesta tutkimus- ja kehitystyön verokannustimesta, joka, kannustaisi yrityksiä investoimaan tulevaisuuteen. ”Verokannustin löytyy jo monesta kilpailijamaasta. Teknologiateollisuuden Hirvola toteaa.

Kaavio: Suomen tki-rahoitus kilpailijamaihin verrattuna. Lähde: Teknologiateollisuus.