Matalalla lentävät LEO-satelliitit varmistamaan hätäverkkojen toimintaa

Nopeasti kehittyvät matalan kiertoradan LEO-satelliittipalvelut voivat tulevaisuudessa varmentaa maanpäällisten viestiverkkojen lisäksi hätäsignaalien välittämisen. Ennen sitä Suomessa otetaan turvallisuustoimijoiden käyttöön eurooppalaiset Galileo-satelliitit. Lisää aiheesta viranomaisverkkoja operoivan tahon uudesta teknologiaselvityksestä. Mukana on myös tietoa muistakin turvakriittisten tietoverkkojen kehitystrendeistä.

Tällä hetkellä viranomaisten teknologiaratkaisut perustuvat erillisiin erittäin kypsiin ja koeteltuihin teknologioihin, mutta kehitys on tuomassa tarjolle kokonaan uusia teknologisia mahdollisuuksia. 5G ja esimerkiksi kehittyvät satelliittipalvelut varmentavat maanpäälliset verkot ja tuovat entistä parempia ja kattavampia palveluita.

Uudet LEO-satelliitit (LEO, low earth orbit) tarjoavat selvityksen mukaan nopean ja korkeamman kiertoradan satelliittiratkaisuihin verrattuna selvästi pienemmän viiveen globaalin tietoliikennepalvelun.

Kuva: OneWeb

Satelliitit ovat selvityksen mukaan myös kehittymässä kiinteäksi osaksi mobiilin tietoliikenteen ekosysteemiä, kun alan teknologiastandardeja tuottava 3GPP-järjestö on ottanut niiden kehityksen yhtenä liityntäverkkotyyppinä osaksi 5G-kehitystä.

’’Tulevaisuudessa turvallisuustoimijoiden teknologiset ratkaisut eivät ole toisistaan irrallisia, vaan enenevissä määrin ne limittyvät tai nivoutuvat toisiinsa, konvergoituvat”, sanoo raportin taustoista Erillisverkkojen teknologiajohtaja Antti Kauppinen.

Yksi mielenkiintoinen elementti on viime viikkoina huhuttu Applen tuleviin kännyköihinsä suunnittelema ominaisuus, jolla puhelin voisi hätätilanteessa käyttää LEO-satelliittipalvelua ainakin lyhytsanomien välittämiseen. Apple ei ole kertonut missä vaiheessa toiminto olisi tulossa kännyköihinsä.

Paikannuspuolella Suomessa otetaan käyttöön turvallisuustoimijoiden vaatimukset täyttävän sijainti- ja aikatietopalvelu Galileo PRS:n (Public Regulated Service) vuoteen 2024 mennessä.  Palvelusta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja Erillisverkot toimii GalileonPRS -palveluoperaattorina.

Tänään julkistettu Erillisverkkojen teknologiakatsaus perustuu yrityksen näkemyksiin ja vuoropuheluun muiden viranomaisten ja muiden turvallisuustoimijoiden kanssa sekä viranomais- ja yritysmaailman ICT-päättäjien haastatteluihin keväällä 2021. Teknologiakatsaus luvataan julkaista kaksi kertaa vuodessa.

Uudessa katsauksessa Erillisverkkojen Kauppinen nostaa satelliittien lisäksi kehittyvät ja nopeutuvat 5G-verkot, päästä päähän hallitusti toteutetut pilviratkaisut ja monimutkaistuvat toimintaympäristöt.  Lisäksi hän nostaa esiin viranomaistyön ominaispiirteet, kuten tiedon turvaluokittelu ja suojaaminen tuovat usein oman lisähaasteensa uusien teknologioiden hyödyntämiseen.

Lisää: Erillisverkkojen turvallisuuskriittisen teknologian trendit 2021 -katsaus (LINKKI, pdf) sekä aiempi OneWebin LEO-satelliitteja käsitellyt uutinen 2.6.2021 (LINKKI).

Kuvat: OneWeb