Kvanttiteknologia kerää yhteen suomalaisyrityksiä

Suomalaiset kvanttiteknologiasta kiinnostuneet yritykset ovat aloittaneet VTT:n kanssa yhteistyön, jonka tavoitteena on varmistaa kvanttialan teknologiakehityksestä syntyvien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen. Mukana ovat kvanttialan Blueforsin ja IQM:n lisäksi OP, Accenture ja superlaskennan CSC.

VTT:n koordinoimaan BusinessQ-verkoston tavoitteena on tukea yrityksiä kvantti-ilmiöihin perustuvien teknologioiden ja ratkaisujen käyttöönotossa ja kehittämisessä. Uudessa hankkeessa kehitetään myös tiekarttaa kvanttiteknologioiden synnyttämien liiketoimintamahdollisuuksien ympärille.

BusinessQ:n tavoitteena on kasvaa ja houkutella verkostoon uusia yrityksiä eri toimialoilta. Parhaimmillaan sekä yritykset että tutkimusyhteisö hyötyvätkin entistä aktiivisemmasta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä.

“Keskustelut BusinessQ:n yrityskumppanien kesken ovat osoittaneet, että suomalaisissa yrityksissä riittää uteliaisuutta, kunnianhimoa ja avoimuutta kehittyviä kvanttiteknologioita kohtaan”, kertoo Himadri Majumdar, VTT:n kvanttiohjelmien vetäjä.

Kuva: Blueforsin jäädytystekniikkaa kvanttikoneisiin.

Pyrkimyksenä on muun muassa muodostaa parempi käsitys siitä, minkälaisiin yhteiskunnan ja eri teollisuuden alojen haasteisiin kvantti-ilmiöihin perustuvilla ratkaisuilla voitaisi tulevaisuudessa vastata.

”Haluamme osaltamme olla mukana tukemassa suomalaista teollisuutta ja yhteiskuntaa, jotta kvanttiteknologioiden hyödyt saadaan valjastettua jo varhaisessa vaiheessa”, sanoo Erja Turunen, Digitaaliset teknologiat liiketoiminta-alueen johtaja.

Kvanttiteknologioiden kehitys synnyttää uusia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Maailmanlaajuisen kvanttilaskennan markkinan ennustetaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä jo yli 50 miljardiin euroon.

Taustaa: Suomessa kvanttialan osaamisen ympärille on rakentunut aktiivinen tutkimusyhteisö, joka tukee ja edistää kvanttiteknologiohin liittyvää innovaatiotoimintaa. Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja VTT julkistivat huhtikuussa 2021 suomalaisen kvantti-instituutin, InstituteQ:n, jonka tavoitteena on lisätä suomalaisen yhteiskunnan valmiutta hyödyntää sitä potentiaalia ja vaikutuksia, joita kvanttiteknologiat tuovat yhteiskunnalle ja taloudelle.

Lisää: InstitureQ (LINKKI) ja aiemmat kvanttiteknologiaa käsitelleet uutiset Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI).

Kuva: VTT:lle rakentuu parasta aikaa myös Suomen ensimmäinen kvanttitietokone, jota rakennetaan innovaatiokumppanuutena yhdessä IQM:n kanssa. Kuvaaja VTT/Henrik Mykkänen.