Oulu testaa metallin 3D-tulostusmenetelmiä

Oulun yliopiston tulevaisuuden tuotantoteknologiat -tutkimusryhmä on käynnistänyt hankkeen, jossa arvioidaan metallin erilaisia 3D-tulostusmenetelmiä. Hankkeen tavoite on siirtää saatu tutkimustieto tehokkaasti myös suomalaisyritysten hyödynnettäväksi.

Metallin 3D-tulostus on yksi voimakkaimmin yleistyvistä metallituotteiden valmistusmenetelmistä ja osa digitaalisen valmistuksen “vallankumousta”. Silti Suomi on jäänyt oululaiistutkijoiden mukaan jälkeen alan kehityksessä ja käytössä olevien tulostuslaitteiden alhaisena käyttöasteena, kehittyneiden tuotteiden puuttumisena sekä heikkona vientinä.

Esimerkiksi Pohjois-Suomessa on vain yksi metallien 3D-tulostuslaite aktiivisessa kaupallisessa käytössä. Suomessa ei myöskään tutkia vaihtoehtoisia valmistusmenetelmiä aktiivisesti. Tilannetta pyritään parantamaan uudella M3D -hankkeella, joka toteutetaan ajalla 1.6.2021-30.6.2023.

Uutta hanketta ovat rahoittamassa Pohjois-Pohjanmaan liiton (EU/EAKR) lisäksi Kerttu Saalasti instituutti, Nivalan kaupunki, Nivalan Teollisuuskylä Oy, Nivala-Haapajärven seutu Nihak ry sekä joukko yrityksiä. Siinä tutkitaan ja demostroidaan erilaisten menetelmien kilpailukykyä ja laatua käytännön hienomekaniikan ja raskaan teollisuuden sovelluksissa.

Yhteistyön ja tutkimustulosten tehokkaaseen alueelliseen hyödyntämiseen kehitetään myös uusi toimintamalli yhteistyössä Nivala-Haapajärven seudun aluekehitysorganisaation NIHAKin kanssa. NIHAKin rooli mahdollistaa tuotetun tiedon nopean siirtämisen toimialueensa yritysten tietoisuuteen. Uusi toimintamalli on hyödynnettävissä myös tulevissa TKI-projekteissa.

Taustaa: Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) on monialainen tutkimusryhmä, joka toimii osana Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituuttia. Tutkimusryhmän pääpainoalue on metallisten, etenkin teräksisten materiaalien parhaiden ominaisuuksien siirtämisessä lopputuotteiksi kustannustehokkailla tuotantomenetelmillä.

Kuva: Oulun yliopisto