Muotoilun kysyntä kasvaa Suomessa voimakkaasti

Muotoilu on integroitumassa yhä vahvemmin suomalaisyritysten ydintoimintaan ja valtaosa muotoilutyöstä tehdään yritysten sisällä, mutta myös ulkopuolisia muotoilijoita käytetään selvityksen mukaan kasvasti. Niin sanotun in-house –muotoilun osuus on tänä vuonna uuden selvityksen mukaan noin 67 prosenttia.

Helsingin kauppakamarin ja Ornamon tekemässä selvityksessä enemmistö jäsenvastaajista kertoi, että muotoilun tarve tai muotoilupalvelujen kysyntä on kasvanut viiden vuoden aikana. Lisäksi merkittävä osa yrityksistä ennakoi, että kasvu jatkuu seuraavan viiden vuoden aikana.

’’Muotoilupalveluiden tuottaminen yritysten sisällä on kasvanut merkittävästi, mikä kertoo siitä, että muotoilu nähdään entistä strategisempana osana yritysten liiketoimintaa. Moni yritys hyötyisi muotoilujohtajan palkkaamisesta’’, sanoo muoilujärjestö Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen.

Muotoilun tärkeimmät hyödyt koskevat katsauksen yritysten mukaan tuotteiden ja palvelujen parantunutta laatua, käytettävyyttä ja laadunvalvontaa sekä visuaalisuutta. Muotoilu näyttäytyy yrityksissä paitsi tuotteiden ja palveluiden muotoiluna, entistä useammin myös muotoilu- ja suunnitteluajatteluna sekä strategisena muotoiluna.

”Muotoilun hyödyntäminen kasvaa ilahduttavasti ja siihen investoidaan entistä useammalla alalla”, sanoo Ornamon Heinänen. Hänen mukaansa kehitettävää on silti edelleen, sillä yli puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoi, että suurin este muotoilun hyödyntämiselle on muotoiluosaamisen puute.

Kyselyssä selvitettiin muotoiluosaamisen hyödyntämistä eri toimialojen yrityksissä. Kyselyyn vastasi 108 yritystä palveluiden, teollisuuden ja rakentamisen aloilta. Teollisuuden lisäksi esimerkiksi tietoliikennealan Elisa on investoinut toimintansa muotoiluun viime vuosina merkittävästi. Sen muotoilijayhteisö on nelinkertaistunut muutaman vuoden kuluessa.

Myös muotoilun palveluyritysten kasvu jatkuu. Alan liikevaihto oli Tilastokeskuksen alueellisen yritystoimintatilaston mukaan 3,65 miljardia vuonna 2019. Luvussa ovat mukana voimakkaasti muotoilua hyödyntävä valmistava teollisuus (muotoiluintensiivinen teollisuus), muotoilun palveluyritykset ja taiteellinen toiminta. Palveluyritysten liikevaihto jatkaa nousujohteisena ja liikevaihdon kasvua kertyi 59,5 prosenttia vuosina 2010–2019. Kasvu on ollut ripeintä teollisen muotoilun ja sisustussuunnittelun palvelua tarjoavissa yrityksissä. Liikevaihto on lisääntynyt myös taiteellisen toiminnan alalla.

Muotoilun toimialan kokonaisliikevaihto oli yhteensä 12,6 miljardia euroa vuonna 2019, kun mukaan lasketaan myös digitaalinen muotoilu sekä arkkitehtuurin ja maisemanhoidon alalla toimivat yritykset. Digitaalisen muotoilun osuus alan kokonaisliikevaihdosta on merkittävä ja kasvaa voimakkaasti. Sen arvo oli 8,2 miljardia euroa vuonna 2019.  Digitaalisen muotoilun toimialalla on mukana mm. ohjelmistojen suunnittelua ja valmistusta harjoittavia yrityksiä. Niiden myötä muotoilun rooli yritysten digitaalisten palveluiden kehittämisessä on vahvistunut merkittävästi.

Lisää:  Muotoiluala 2021 -katsaus, Ornamo / Helsingin kauppakamari (LINKKI).

Kuvituskuva: 5G-tukiasemien uutta muotokieltä etsittiin pari vuotta sitten. Kuvassa Stadikan voittoon yltänyt ehdotus (LINKKI).