Latausyritys tukee uutta sähköisen liikenteen professuuria

Lappeenrannan ja Lahden teknillisen yliopistoon LUT:iin on tulossa maan ensimmäinen sähköisen liikenteen professuurin ja uusi maisteriohjelma. Lahteen tulevan toiminnon mahdollistaa osaltaan myös Kemppi-konserniin kuuluvan LSK Groupin tuki.

Lahteen sijoittuva uusi sähköisen liikenteen professuuri keskittyy sähköisen liikenteen tutkimukseen sekä alan osaamisen kehittämiseen Suomessa.

Lahdessa toimii jo nyt aktiivinen sähköisen liikenteen klusteri, jossa on mukana kaikkiaan yli 30 yritystä, joista latauslaitteita kehittävä ja valmistava LSK Group on yksi professuurin rahoittajista.  LSK:n toimitusjohtaja Perttu Ryynänen toimii myös klusterin johtoryhmän puheenjohtajana.

LSK:n Perttu Ryynäsen mukaansa uusia sähköisen liikenteen professuuri ja maisteriohjelma luovat myös liiketoimintamahdollisuuksia niille, jotka ovat valmiita kehittämään olemassa olevaa osaamistaan. Lahtelaisen Kempower tukee professuuria 5 vuoden aikana 100 000 eurolla.

’’Lisäksi yhteistyö tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden tehdä harjoitus- ja opinnäytetöitä sekä työllistyä alueen teknologiayrityksiin”, arvioi LUT:n energiasysteemien dekaani Olli Pyrhönen uudesta hankkeesta.