Suomi investoi liikaa seiniin, ei teknologiaan

Suomen investointien heikkous 2010-luvulla selittyy lähes kokonaan sähköteknisen teollisuuden tuotekehityspanosten romahtamisella, ilmenee Etlan uudesta tutkimuksesta. Yritykset kyllä investoivat, mutta painopiste oli siirtynyt teknologiasta rakentamiseen. Nyt pitäisi panostaa yritysten kilpailukykyyn, toimintaympäristö parantamiseen ja työvoiman saantiin.

Sähköteknisen teollisuuden viime vuosikymmenen ongelmat tuotekehityksessä paljastivat, kuinka vähän muissa teollisuudenaloissa panostettiin uudistumiseen.

’’Suomeksi sanottuna, olemme investoineet seiniin, eikä teknologiaan. Ongelmallista on myös se, että koko talouden tasolla yrityssektori on näivettynyt investointien hiipuessa’’, tiivistää Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju.

Suurin syy sähköteknisen teollisuuden tuotekehityksen vähenemisen oli Nokian matkapuhelinpuolen ongelmat, joita on käsitelty viime vuosikymmenen ajan useissa raporteissa ja lehtijutuissa. Etlan raportissa 119 nimettiin ongelmien syyksi Nokian Symbian-käyttöjärjestelmän häviäminen globaalissa kännykkäkilpailussa.

’’Kun kilpailussa hävittiin, kannattavuus romahti, eikä uusia, vastaavan kokoluokan tutkimus- ja kehittämistoiminnan kohteita ole edelleenkään löytynyt, sanoo raporttia laatimassa ollut Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö.

Suomen tulisikin Etlan uuden raportin mukaan panostaa nyt yritysten kilpailukykyyn sekä huolehtia investointeja turvaavan työvoiman lisäämisestä ja yritysten välisen kilpailun edellytyksistä.

Investointien määrän lisääminen edellyttää tutkijoiden mukaan panostamista talouskasvun näkymiin, kuten kilpailukykyyn ja työn tarjonnan lisäämiseen. Lisäksi tarvitaan työllisyysasteen merkittävää nousua ja työperäisen maahanmuuton lisäämistä.

’’Investointeja tukisi Suomessa se, että yhä useampi työikäinen ja eläkeiän saavuttanut alkaisi käydä töissä. Kestävyysvajearvion mukaan työllisyysasteen nousu kompensoisi ikääntymisen 2040-luvulle saakka. Jos vielä työperäinen maahanmuutto saadaan lisääntymään, investointien vaatima työvoima olisi turvattu vielä ainakin seuraavat 20 vuotta’’, laskee Etlan tutkimusjohtaja Tero Kuusi.

Lisää: Kangasharju, Aki – Ali-Yrkkö, Jyrki – Koski, Heli – Kuusi, Tero: Kilpailu, ikääntyminen ja investointien vähäisyys, Etla Raportti 119 (LINKKI, pdf)

Kuvituskuva: Suomalaiset teollisuusyritykset hakevat vauhtia kehittämiseen esimerkiksi datavirtojen jakamisen kautta Dimeccin operoiman Intelligent Industry -yhteisön avulla. Lisää aiheesta Uusiteknologia.fi:n uutisessa 28.9.2020 (LINKKI) kautta. Kuva Dimecc/Shutterstock