Suomalainen 6G-teknologian osaaja Japaniin

Oulun yliopiston 6G Flagship -tutkimuskokonaisuuden johtaja professori Matti Latva-aho on on nimitetty Tokion yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun ensimmäiseksi Global Research Fellow’ksi sekä Japanin sisä- ja viestintäministeriön hallinnoiman Beyond 5G -konsortion neuvoa-antavan toimikunnan jäseneksi. Latva-aho jatkaa edelleen työtään myös Suomen  6G Flagshipin johtajana.

Tokion yliopiston Global Research Fellow -nimitys tarjoaa professori Latva-aholle uudenlaisen mahdollisuuden päästä mukaan japanilaisiin tutkimushankkeisiin. Hänellä on mahdollisuus vaihtaa kansainvälisiä näkemyksiä laajemmin neuvoa-antavassa toimikunnassa, johon nimetään myös kolme muuta kansainvälistä jäsentä.

Nimitykset vahvistavat myös 6G-teknologiaa koskevaa suomalais-japanilaista tutkimus- ja kehitysyhteistyötä. 6G Flagship ja Beyond 5G -konsortio allekirjoittivat jo aiemmin kesällä keskinäistä yhteistyötä koskevan sopimuksen

Japanissa tehtiin keväällä päätös investoida kaksi miljardia dollaria 6G-teknologioiden kehittämiseen. Tämä yhdistettynä korkeaan osaamistasoon korostaa yhteistyön merkittävyyttä.

”Pidän näitä nimityksiä erinomaisena mahdollisuutena tiivistää keskinäistä yhteistyötämme sekä samalla vauhdittaa myös globaalia 6G-kehitystä. Olen ilahtunut myös siitä, kuinka työmme 6G Flagshipissä huomioidaan tälläkin tavalla,” Latva-aho kertoo nimitysuutisista.

Professori Latva-aholla on 30 vuoden kokemus langattomien tietoliikenneyhteyksien tutkimuksesta ja Oulun yliopisto on kansainvälisesti alalla erittäin arvostettu. Lisäksi parin vuoden takaiset 6G Summit -tapahtumat kasvattivat myös Oulun mainetta alan mobiilitekniikan kehittäjänä.

Lisää: Aiemmat 6G Flagshipiä ja professori Matti Latva-ahoa käsitelleet artikkelit Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI).