Suomea pidetään mobiilin edelläkävijänä – turvallisuus huolettaa

Puolet suomalaisista pitää Telian selvityksen mukaan Suomea edelleen mobiiliteknologian edelläkävijänä, mutta edelläkävijyyteen liittyy myös huolenaiheita, sillä yli puolet vastaajista koki, että mobiiliteknologiaan ja digitalisaatioon liittyy myös turvallisuusuhkia. Tutkimuksessa 5G-mobiiliverkon tärkeimmiksi ominaisuuksiksi nimettiinkin luotettavuus ja turvallisuus.

Telian ja tutkimusyhtiö Bilendin toteuttamassa tutkimuksessa selvisi, että 53 prosenttia on joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteestä ”Suomi on mobiiliteknologian edelläkävijämaa Euroopassa”. Asian yhteiskunnallinen merkitys tunnistettiin, sillä 71 prosentin mielestä mobiiliosaaminen on tärkeä kansainvälinen kilpailuvaltti Suomelle.

Mobiiliverkkoihin ja uuden 5G-verkon käyttöönottoon liittyy selvityksen mukaan kuitenkin myös huolenaiheita. Kun väittämä kuului: ”Mobiilitekniikkaan ja digitalisaatioon liittyy kansainvälisiä turvallisuusuhkia”, 60 prosenttia oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, 30 prosentilla ei ollut näkemystä asiasta ja vain 10 prosenttia oli eri mieltä.

Suomalaisilla oli myös selvä käsitys siitä, mikä 5G-teknologiassa on kriittistä. Kysymykseen ”Kuinka tärkeinä pidät seuraavia osa-alueita 5G-teknologian toimittajan valinnassa” niin luotettavuutta piti erittäin tai melko tärkeänä 88 prosenttia vastaajista sekä turvallisuutta erittäin tai melko tärkeänä 75 prosenttia. Hinta tuli vasta kolmannelle sijalle.

Tutkimuksessa selvisi myös, että kotimaisuutta arvostetaan, kun suomalaiset miettivät 5G-verkon tietoturvakysymyksiä. 5G-verkon kotimaisuutta piti turvallisuuden kannalta erittäin tai melko tärkeänä 75 prosenttia vastaajista. Telian 5G-verkko on rakennettu Suomessa kokonaan Nokian laitteilla, ohjelmistoilla ja palveluilla.

Tutkimuksen väittämästä ”Suomessa on laadukkaat ja kattavat mobiiliverkot” oli täysin tai melko samaa mieltä 74 prosenttia vastaajista. Tutkimuksessa ilmeni kuitenkin, että suomalaisten arviot tämän hetken moderneimman valtakunnallisen mobiiliverkon, eli 4G:n väestöpeitosta vaihtelivat. Vain 15 prosenttia vastaajista valitsi kattavimman vaihtoehdon, eli 4G-verkon väestöpeitoksi 90-100 prosenttia. Pääosin ajateltiin verkon kattavan vain 80-90 prosenttia tai 70-80 prosenttia väestöstä. Silti esimerkiksi Telian 4G-verkon väestöpeitto on 99,94 prosenttia suomalaisista.

Telian 5G-verkkoa koskeva kysely toteutettiin loka–marraskuun vaihteessa. Vastaajina oli tuhat 18–79-vuotiasta suomalaista. Bilendi Oy:n toteuttaman tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan vastaamaan suomalaisten väestöjakaumaa.