Lahteen uusi kiertotalouden laboratorio

LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampukselle on valmistunut kiertotalouslaboratorio, joka tarjoaa tutkimus- ja testaustilat, konekannan sekä asiantuntijapalveluita yrityksille. Laboratorion toiminta käynnistyy virallisesti vuodenvaihteen jälkeen.

Juuri valmistunut kiertotalouslaboratorio on LAB-ammattikorkeakoululta merkittävä panostus tutkimukseen ja yritysyhteistyöhön. Kiertotalouden uusi toimintaympäristö runsaine laitekantoineen on suunniteltu palvelemaan erityisesti lähiseudun yrityksiä sekä LABin ja LUT-yliopiston tutkimus- ja opetustoimintaa.

”Uusi laboratorio tulee antamaan meille paljon mahdollisuuksia kehittää erilaisten materiaalikiertojen prosesseja. Tästä tulevat hyötymään yritykset, jotka haluavat löytää uusia innovatiivisia tapoja pienentää hiilijalanjälkeään ja toisaalta luoda uutta liiketoimintaa hyödyntämällä materiaalivirtojaan entistä tehokkaammin ja kestävämmin”, sanoo laboratoriopäällikkö Petja Rinne LAB-ammattikorkeakoulusta.

Kiertotalouslaboratorion laitekannasta löytyy esimerkiksi pyrolyysilaitteisto, biokaasupotentiaalin mittauslaitteisto, rakennus- ja purkujätteen lajitteluun tarkoitettu magneettierottelija, pelletöintilaitteisto, rakeistuslaite, muovin pesu- ja lajittelulinjasto, kierrätettyä muovia hyödyntävä 3D-tulostusrobotti sekä tekstiilien tunnistus- ja lajittelulinjasto. Analyyttisen laboratorion uusia hankintoja ovat esimerkiksi kaasukromatografi-massaspektrometri ja kannettava XRF-laite.

Kuva: LABin kiertotalouslaboratorion pyrolyysilaitteistolla voidaan pyrolysoida bio- ja muovimateriaaleja sekä tekstiilejä. Kuvaaja: Sanna Henttonen.