Uudet veturiyritykset valittu – Nokia, Wärtsilä ja TietoEVRY

Business Finland on myöntänyt yhteensä 60 miljoonaa euroa Nokian, Wärtsilän ja TietoEVRY:n vetämälle kolmelle uudelle hankkeelle. Rahoituksen vastineeksi yritykset sitoutuvat lisäämään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa (TKI) Suomessa yli 350 miljoonalla eurolla ja samalla synnyttämään satoja uusia uusia TKI-työpaikkoja lähivuosien aikana.

Veturihankkeet ovat Business Finlandin suurimpia yksittäisiä rahoituspäätöksiä, joiden kautta pyritään onnistuessaan useiden miljardien liiketoimintavaikutuksiin, teollisiin investointeihin, merkittäviin työllisyysvaikutuksiin, vientitulojen ja verotulojen kasvuun sekä myönteisiin ympäristövaikutuksiin.

Varmuuden vuoksi Business Finland ei maksa rahoitusta veturille, mikäli lisäykset TKI-toimintaan eivät toteudu. Business Finland suunnittelee rahoittavansa myös kunkin veturiyrityksen kumppaneita 50 miljoonalla eurolla, jotta vaikutukset olisivat laajemmat.

Nyt valittujen yritysten lisäksi ensi vuoden alkupuolella on tavoitteena julkistaa vielä kolme uutta veturiyritystä. Kaikki veturiyrityshankkeet tähtäävät TKI-toiminnan kasvuun, ja ratkaisevat merkittäviä tulevaisuuden haasteita. Veturiyritysten rahoitus on pääosin EU:n elvytysrahoitusta (RRF, Recovery and Resilience Facility), jota myönnetään Business Finlandin kautta.

Suomalaiset yritykset eivät ole juurikaan kasvattaneet tutkimus- ja kehittämispanostuksiaan Suomessa, vaan ovat suunnanneet TKI-investointejaan pikemminkin ulkomaille. Suomen TKI-menot ovat olleet 2,5 prosentin luokkaa bruttokansantuotteesta, kun tavoitteeksi on hallitusohjelmassa asetettu neljä prosenttia.

Nokia, Wärtsilä ja TietoEVRY ovat valmiita investoimaan Suomeen tulevaisuuden kestävän kehityksen ratkaisujen kehittämisessä – tämä tarkoittaa nollapäästöistä meriliikennettä, energiatehokkaita tietoverkkoja sekä merkittäviä strategisia muutoksia ohjelmistotuotannossa. Samalla synnytetään satoja, jopa tuhansia uusia työpaikkoja.

Uudet veturihankkeet

  • Nokian Competitive Edge rakentaa reunalaskennasta uutta kilpailukykyä. Muodostettavan ekosysteemin tavoitteena on miljardin euron vuotuinen liikevaihto vuoteen 2030 mennessä sekä 200 uuden työpaikan luominen.
  • Wärtsilän Zero Emission Marine vie kohti päästötöntä meriliikennettä, jossa kehitetään kestäviä teknologiaratkaisuja myös energiasektorille. Tavoitteena on saavuttaa 60 prosentin vähennykset kasvihuonekaasupäästöissä meriliikennesektorilla vuoteen 2030 mennessä.
  • TietoEVRY:n vetämällä uudella viisi vuotta kestävällä hankkeella rakennetaan luottamukseen perustuvia digipalveluita. Hankkeessa tullaan tutkimaan data-alustojen uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja yhteiskunnallisen kehittämisen roolia sekä kiihdyttämään siirtymää pilvinatiiveihin palveluihin.

Lisää: Veturiyritysten ja ekosysteemien rahoitus (LINKKI)

Kuvituskuva: Nokia