Nokia vetämään 5G-/6G-antennien tutkimusohjelmaa

Nokian vetämä tutkimuskonsortio on aloittanut radiotekniikan kehitysohjelman, jonka tavoitteena on nopeuttaa uusimpien RF- ja antenniteknologioiden kehitystä Suomessa. Uuden RF Sampo -hankkeen avulla vauhditetaan siirtymistä 5G-ratkaisuista tulevaisuuden 6G-tekniikoihin. Mukana on  myös alan muita yrityksiä ja tutkimuslaitoksia.

Nokian veturiohjelmaan kuuluva Optimized Antenna Technology -teeman ekosysteemiprojektissa paneudutaan 5G- ja 6G-ratkaisujen uusiin vaatimuksiin. Niitä syntyy uusien radiotaajuuskaistojen alueella, kun edetään kohti 6G-aikaan millimetri- ja terahertsien taajuusalueille (mmWave- ja Tera-Hz).

Oulun yliopiston koordinoimassa RF Sampo -ohjelmassa keskitytään uusienradioalijärjestelmien, komponenttien ja algoritmien kehittämisen. Hankkeessa tutkitaan uusia ratkaisuja 5G:lle ja 6G:lle mukaan lukien antennirakenteet, integroidut piirit ja algoritmit.

Hankkeessa kehitetään myös radioalustasuunnitteluun toimintatapoja, jotka mahdollistavat nopeamman käyttöönoton esimerkiksi tehokkaammilla simulointi- ja mallinnusmenetelmillä.  Mukana on kaikkiaan yhdeksän yritystä ja kolme tutkimusorganisaatiota.

Nokian lisäksi mukana ovat Nokian lisäksi yrityksistä Flex, Bittium, Optenni, Keysight , Saab, Senfit, Okmetic, ExcellAnt ja tutkimuskeskuksista Oulun yliopiston lisäksi Aalto ja VTT. Kokonaisbudjetti on kaikkiaan 14 miljoonaa euroa, joka koostuu Business Finlandin lisäksi mukana olevien osapuolten omista rahoituksista.

Kuva: Oulun yliopisto