Suomen vienti pääsi jälleen kasvuun

Suomen tavaraviennin arvo kasvoi viime vuonna 19,4 prosenttia Tullin ennakkotietojen mukaan, kun vielä vuonna 2020 vienti laski 11,7 prosenttia koronaiskun takia. Viime vuoden viennin koko arvo oli 68,6 miljardia euroa. Myös tuonnin arvo suureni viime vuonna.

Vuosineljänneksittäin esitettyinä viennin ja tuonnin arvon muutokset kääntyivät vain hienoiseen kasvuun vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä edeltävän vuoden laskun jälkeen. Vienti nousi 4,4 prosenttia ja tuonti 1,8 prosenttia. Vuoden toisella neljänneksellä vienti nousi jo 25,7 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä saman 25,7 prosenttia verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä vienti suureni 22,4 prosenttia. Tuonnin arvon muutos nousi toisella neljänneksellä 27,5 prosenttiin, mutta kasvutahti laantui hieman kolmannella neljänneksellä, 21,9 prosenttiin. Vuoden viimeisellä neljänneksellä tuonnin arvon muutos oli 36,2 prosenttia. Viimeisen neljänneksen luvut ovat ennakollisia tietoja.

Joulukuun 201 vientiin tilastoitiin arvoltaan hieman yli 950 miljoonan euron risteilyalus. Myös kahtena edeltävänä vuotena kirjattiin joulukuussa vientiin arvoltaan lähes yhtä suuret risteilyalustoimitukset.

Vuoden 2021 joulukuussa tilastoitiin myös tuontiin risteilyalus, joka oli arvoltaan runsaat 200 miljoonaa euroa. Energian tuontihintojen nousulla oli merkittävä vaikutus tavaroiden kokonaistuonnin arvon kasvuun vuonna 2021.

EU-maihin suuntautunut vienti kasvoi ennakkotietojen mukaan 23,6 prosenttia vuonna 2021. Vienti euroalueelle nousi 25,6 prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolisiin maihin suureni 14,4 prosenttia. Tuonti EU-maista kasvoi 18,4 prosenttia ja tuonti muista maista 26,1 prosenttia.

Metsäteollisuussektorin viennin arvo kokonaisuudessaan kasvoi 25,6 prosenttia vuoden 2021 tammi-marraskuussa edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuonna 2020 metsäteollisuuden tuotteiden vienti oli 16,9 prosentin laskussa. Paperimassan viennin arvo nousi 36,1 prosenttia vuoden 2021

Sähkökoneiden ja –laitteiden viennin arvo kohosi 19,3 prosenttia. Kuljetusvälineiden vienti oli tammi-marraskuussa 23,2 prosentin kasvussa. Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden viennin arvo kasvoi kokonaisuudessaan 12,0 prosenttia vuoden 2021 tammi-marraskuussa.

Tavaraviennin arvo kääntyi reippaaseen kasvuun kaikkiin suurimpiin vientimaihin vuonna 2021 tammi-marraskuussa. Vienti Saksaan nousi 15,0 prosenttia, vienti Ruotsiin 16,0 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 16,1 prosenttia. Vienti Alankomaihin suureni 11,7 prosenttia ja vienti Venäjälle 21,4 prosenttia. Vienti Kiinaan kasvoi 19,9 prosenttia ja vienti Isoon-Britanniaan 16,8 prosenttia.

Yli puolet Suomen koko tavaraviennin arvosta suuntautuu näihin seitsemään maahan. Saksan osuus koko tavaraviennistä oli suurin, 13,5 prosenttia, Ruotsin 10,5 prosenttia ja Yhdysvaltojen 6,8 prosenttia. Neljäntenä oli Alankomaat (6,3%), viidentenä Venäjä (5,5%) ja kuudentena Kiina (5,4%). Iso-Britannia oli seitsemänneksi suurin vientimaa 3,8 prosentin osuudella.

Yksityiskohtaiset tiedot tavarakaupasta ovat käytettävissä tammi-marraskuun 2021 osalta. Tulli julkaisee ulkomaan tavarakaupan yksityiskohtaiset maa- ja tavaratiedot koko viime vuodelta 28.2.2022.

Lisää:  Tullin tiedote kaavioineen vuoden 2021 viennistä ja tuonnista (LINKKI).

Kuvituskuva: Nokia