Lappiin tarvitaan kattavat kännykkäverkot – Telian valitus hylättiin

Telian tulee täydentää matkaviestinverkkojen tiepeitto saamelaisalueen pohjoisosissa vuoden loppuun mennessä, vaatii Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Velvoite koskee Teliaa hallinto-oikeuden hylättyä yhtiön valituksen asiasta. Sama velvoite koskee kaikkia muitakin operaattoreita.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom velvoitti  lokakuussa teleyrityksiä täydentämään matkaviestinverkkojen tiepeittoa saamelaisalueen pohjoisosissa. Telia Finland Oyj (Telia) valitti Traficomin päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi Telian valituksen, joten viraston päätös pysyy voimassa. Hallinto-oikeus katsoi, että kysymyksessä olevilla tiealueilla on katvealueita, eikä lupaehtojen toteuttaminen tältä osin täyty.

Tulevaisuudessa myös robottiajoneuvot tarvitsevat kattavat kännykkäverkot Lapin teille.

”Me valvomme teleyritysten verkkotoimilupien ehtoja ja varmistamme, että kuluttajilla on käytettävissään matkaviestinverkon palvelut kattavasti myös Pohjois-Suomen teillä”, tähdentää lakimies Sari Tujunen.

Muiden teleyritysten tavoin Telia on Traficomin mukaan velvollinen rakentamaan toimilupaehtojen mukaisen matkaviestinverkon peiton kyseisille tieosuuksille 31.12.2022 mennessä.

Taustalla on Valtioneuvoston matkaviestinverkon toimiluvat, joissa edellytetään, että verkkojen on katettava joitain poikkeuksia lukuun ottamatta Manner-Suomen valta-, kanta-, seutu- ja yhdystiet.  Traficom antoi 26.10.2021 päätöksen matkaviestinverkkojen tiepeittovelvoitteiden toteuttamisesta saamelaisalueen pohjoisosissa.

Traficomin mukaan Telian lisäksi DNA ja Elisa ovat jättäneet täyttämättä matkaviestinverkkojen toimilupaehdot siltä osin, kuin matkaviestinverkot eivät kata täysin Inarin ja Angelin sekä Angelin ja Karigasniemen välisiä tieosuuksia.