Suomalaisyritys pilotoi tuulivoimaloiden mittausratkaisuja

Mikkeliläinen Savcor pilotoi uutta tuulivoimaloiden perustusten ja tornin monitorointiratkaisua, jonka avulla voidaan varautua myös merelle sijoitettavien tuulivoimaloiden korroosio ja muihin ympäristöhaasteisiin. Yritys aikoo hyödyntää myös uusimpia IoT- ja tekoälytekniikoita.

”Offshore-rakenteiden korroosionsuojauksessa on perinteisesti käytetty ns. uhrautuvia anodeja. Niistä liukenee kuitenkin vuosien varrella veteen sinkkiä ja alumiinia niin valtavia kilomääriä, että ne pystytään jopa mittaamaan merivedestä’’, kuvaa monitorointiratkaisujen liiketoimintaa johtava Pekka Toivola.

Tuulivoimalat ovat kasvattaneet nopeasti kokoaan.  Voimalan korkeus voi olla jo 250 metriä.

Savcorin aktiiviseen sähköiseen korroosiosuojaukseen perustuvalla ratkaisulla (Impressed Current Cathodic Protection) voidaan Toivolan mukaan uhrautuvien anodien käytöstä luopua, mikä säästää hänen mukaansa luontoa ja tuo kustannustehokkuutta.

Ohjelmistot ovat entistä tärkeämpiä mittausratkaisuissa. ”Meidän ratkaisumme valvoo sekä perustusten korroosionsuojausta että rakenteiden kuntoa samalla ohjelmistolla. Maailmalla ei ole monillakaan tarjota vastaavia ratkaisuja”, vakuuttaa Pekka Toivola.

Yritys alkoi muutama vuosi sitten jo kehittää tuulivoimalan perustusten ja tornin valvontaan mittausmenetelmiä. Esimerkiksi venymisanturit mittaavat rasituksia ja materiaalin väsymistä. Kiihtyvyysanturit puolestaan mittaavat muun muassa värähtelyä. Ratkaisuille löytyy käyttöä voimaloiden lisäksi myös satamissa ja suuria siltoja rakennettaessa.

Yli 40 vuotta korroosionestoteknologiaa  kehittänyt Savcor on mukana 21 suomalaisyrityksen muodostamassa Team Renewable Arctic Finland -yhteenliittymässä, jota rahoittaa myös Business Finland. Savcorin roolina on kehittää ja toimittaa maa- ja merituulivoimaloille uudenlaisia suojaus- ja valvontaratkaisuja.

Yritys pilotoi parhaillaan myös maatuulivoimaloille ratkaisua, joka kerää tietoa tuulipuiston kokonaisvalvontajärjestelmään. Ratkaisun viimeistelyyn Savcor on saanut Työ- ja teollisuusministeriöltä suoraa tuotekehitysrahoitusta 57 000 euroa, mikä on puolet projektin rahoituksesta.

”TEMin rahoitus mahdollisti, että saamme testattua tuotetta ja järjestelmiä oikeissa olosuhteissa maatuulivoimaloissa ja pystymme hyödyntämään kokemukset merituulivoimaloiden sovelluskehitykseen”, kertoo Savcorin Pekka Toivola.

Savcorilaiset odottavat Itämeren alueen valtioiden merkittävien, jo päätettyjen tuulivoiman rakennussuunnitelmien, tuovan tilauksia Mikkeliin. Yrityksen Mikkelin pääkonttorissa kolmessa yhtiössä toimii 20 osaajaa ja maailmalla lisäksi kymmenkunta lisää.

Omat yksiköt Savcorilla on Venäjällä, Kanadassa ja Brasiliassa. Yhtiö rekrytoi myös uusia osaajia. Kiinnostuneita ollaan erityisesti tietohallinnon, tekoälyn ja esineiden Internetin (IOT) osaajista.

Kuvat: Savcor