Suomalaisyritys pilotoi tuulivoimaloiden mittausratkaisuja

Mikkeliläinen Savcor pilotoi uutta tuulivoimaloiden perustusten ja tornin monitorointiratkaisua, jonka avulla voidaan varautua myös merelle sijoitettavien tuulivoimaloiden korroosio ja muihin ympäristöhaasteisiin. Yritys aikoo hyödyntää myös uusimpia IoT- ja tekoälytekniikoita.

Tuulivoimaloiden äänisaaste haittaa vain harvoja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreet tutkimustulokset vahvistavat aiemmin saatuja tuloksia tuulivoimaloiden äänisaasteen vaikutuksista tuulivoima-alueilla. Ääni haittaa osaa alueella asuvia, mutta esimerkiksi laitosten infraäänien vaikutuksia oireiluun ei voitu todentaa, arvioidaan selvityksessä.

Tutkaohjatut lentoestevalot tuulimyllyihin

Liikennevirasto Trafi on hyväksynyt menetelmän lentoestevalojen ohjaamiseksi tutkaohjauksella esimerkiksi tuulivoimaloihin. Järjestelmän tarkoitus on vähentää lentoestevalojen ympäristön asutukselle aiheuttamaa valohäiriötä lentoturvallisuuden vaarantumatta.

Selvitys: Tuulivoimaloista ei vaaraa muuttolinnuille

Tuulivoimaloista ei ole alan etujärjestön mukaan erityisemmin vaaraa muuttolinnuille. Suomessa on tehty ensimmäistä kertaa linnustovaikutusten seurantatutkimus. Kahden seurantavuoden aikana ei selvityksen mukaan havaittu yhtään linnun törmäystä tuulivoimalaan.